University of Oulu

Hack the room : an augmented reality game for non-experts to learn ethical hacking

Saved in:
Author: Annamaa, Jouni1; Antila, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.3 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022508
Language: English
Published: Oulu : J. Annamaa; A. Antila, 2022
Publish Date: 2022-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The shortage of cybersecurity skills caused by a widespread talent drought is having a signifcant economic impact on organizations globally. Several initiatives have been implemented to address this defcit, providing new educational pathways for novice and advanced students. Recently, ethical hacking gamifcation platforms and Capture the Flag (CTF) online games have risen in popularity, offering fun and engaging content that motivate beginners to acquire offensive and defensive cybersecurity skills. However, the use of augmented reality (AR) applications for cybersecurity skill development remains mostly unexplored.

Against this backdrop, the overall aim of the thesis is to examine whether CTF games in AR can improve learning outcomes in information security and enhance security situational awareness. Specifcally, we explore how AR gamifcation impacts training and overall experience in the context of ethical hacking tasks. To achieve this, we have created Hack the Room, which is an ethical hacking game developed in Unity, where players use Linux terminals to solve CTF-style tasks. The game can be used for learning key cybersecurity concepts vital for organizations, and target users who have no previous cybersecurity experience, and need to be retrained for future-proofng organizations.

In the game, the player has to use simple simple Linux terminal commands like listing fles in directories and reading fles stored in virtual machines hosted in the cloud (CSC Pouta) to reach the predetermined tasks. Each playthrough lasts 20 minutes and features three tasks. The game can be modifed or made more diffcult by changing the tasks in the virtual machine. The main goal of the game is to complete all of the tasks in the game.

Our gamifcation concept was evaluated in a feld experiment that included six participants divided into two groups, an expert group (N=3) and a non-expert group (N=3). The expert group responded to a questionnaire that assessed their situational awareness during the game, while the non-expert group responded to a questionnaire that evaluated learning outcomes. The participants reported positive learning outcomes and high situational awareness after playing the game.

Hack the room : lisätyn todellisuuden peli eettisen hakkeroinnin oppimiseen

Tiivistelmä

Pula tietoturvaosaamisesta vaikuttaa taloudellisesti organisaatioihin maailmanlaajuisesti. Tämän puutteen korjaamiseksi on tehty useita aloitteita, joissa tarjotaan oppipolkuja aloitteleville sekä edistyneemmille oppillaille. Eettisen hakkeroinnin pelillistämisalustat sekä Capture the Flag- (CTF) (suom. lipunryöstö) verkkopelit ovat lisänneet suosiotaan viime vuosina ja ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden vasta-alkajille opetella tietoturvahyökkäämistä ja -puolustamista. Lisätyn todellisuuden hyödyntämistä tietoturvakoulutuksessa ei ole kuitenkaan tutkittu laajalti.

Tässä kandidaatin tutkinnossa käsitellään lisätyn todellisuuden hyödyntämistä CTF-peleissä sekä sitä, miten lisätty todellisuus vaikuttaa tietoturvallisuuden ja turvallisuuden tilannetietoisuuden oppimiseen. Käsittelemme erityisesti, miten lisätyn todellisuuden pelillistäminen vaikuttaa harjoitteluun sekä yleiseen kokemukseen eettisissä hakkerointitehtävissä. Tämän mahdollistamiseksi loimme Hack the Roomin, joka on Unityssä kehitetty kyberturvallisuuspeli, jossa pelaajat käyttävät Linux-terminaaleja läpäistäkseen lipunryöstötyyppisiä tehtäviä. Sitä voidaan käyttää työkaluna henkilöiden tietoturvaan tutustuttamiseen, kouluttamiseen ja uudelleen opettamiseen.

Pelin tehtävät koostuivat yksinkertaisista tehtävistä, joissa käytettiin Linuxkomentoja, kuten tiedostojen listaamista ja -lukemista. Jokainen pelikerta on 20 minuutin pituinen ja sisältää kolme tehtävää. Peliä voi muokata tarpeiden mukaan, esimerkiksi nostaa vaikeustasoa muuttamalla pelin virtuaalikonetta. Pelin käyttämä virtuaalikone sijaitsee CSC Pouta-palvelimella.

Kehittämämme pelillistämiskonsepti evaluoitiin kenttäkokeella. Kokeessa oli 6 osallistujaa, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmät koostuivat asiantuntijoista ja henkilöistä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta eettisestä hakkeroinnista. Asiantuntijoiden ryhmä vastasi kyselyyn, joka mittasi heidän tilannetietoisuuttaan ja toinen ryhmä kyselyyn, joka mittasi heidän oppimistaan pelissä. Kenttäkoe osoitti sekä positiivisia oppimistuloksia, että korkeaa tilannetietoisuutta pelissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Annamaa; Anssi Antila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/