University of Oulu

Kiertävien syöpäsolujen kiinniotto verinäytteestä immunoaffiniteetin avulla ja tekniikan hyödyntäminen syövän kliinisessä tutkimuksessa

Saved in:
Author: Karvonen, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022510
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Karvonen, 2022
Publish Date: 2022-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Suomessa uusien syöpädiagnoosien vuosittainen määrä on jo pitkään ollut kasvavassa trendissä ja syöpä on pitääkin yhä edelleen asemansa Suomen toiseksi yleisenä kuolemansyynä. Syöpädiagnostiikan ja syöpähoitomenetelmien kehittyminen viime vuosina on kuitenkin nostanut Suomessa syöpäpotilaiden suhteellista elossaololukua viidelle vuodelle jo 70 %:iin. Uusia syövän tutkimusmenetelmiä kehitelläänkin jatkuvasti, jotta tämä positiivinen trendi saataisiin jatkumaan ja syöpäepidemiaan saataisiin helpotusta. Yksi tällaisista lupaavista tekniikoista on immunoaffiniteetin avulla tapahtuva kiertävien syöpäsolujen eristäminen potilaan verinäytteistä ja näiden eristettyjen syöpäsolujen enumerointi ja molekylaarinen karakterisointi. Tällaisen nestemäisen biopsian avulla saadaan syövän luonteesta tietoa vähemmän invasiivisesti perinteiseen tapaan verrattuna. Vaikka tekniikka on ollut kliinisessä käytössä pienissä määrin jo reilun vuosikymmenen, ovat sen uusien innovaatioiden mahdollisuudet eri tyyppisten ligandien, eri kohteena toimivien antigeenien ja uudenlaisten menetelmien suhteen erityisen kiinnostavia. Tämä tutkielma keskittyy näiden erilaisten menetelmien potentiaaliseen hyödyntämiseen syövän kliinisessä tutkimuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Karvonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/