University of Oulu

”Ei lihaksia, ei lihaskireyttä” : koululiikunta, kehopuheen problematiikka ja kehonkuva

Saved in:
Author: Lotvonen, Titta1; Nieminen, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022517
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lotvonen; N. Nieminen, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassa tarkastellaan koululiikunnan, kehopuheen ja opettajan merkitystä oppilaan kehonkuvan muodostumisen kannalta. Tavoitteena on selvittää minkälaisia yhteyksiä kehonkuvaan ja koululiikuntaan liittyy sekä millä tavoin yhteydet voivat vaikuttaa lapsen ja nuoren kehonkuvaan. Tutkielmassa kuvataan kehonkuvan käsitettä ja negatiivisen että positiivisen kehosuhteen muodostumisen syitä sekä määritellään kehopuhetta. Tarkastelun alla on myös liikuntaa opettavien opettajien toiminnan merkitys sekä valmiudet lapsen ja nuoren positiivisen kehonkuvan muodostumisessa sekä ylläpitämisessä ja negatiivisen kehonkuvan riskitekijöiden ehkäisyssä. Pohdinnassa keskitytään erityisesti opettajan mahdollisuuksiin myönteisen kehonkuvan edistäjänä sekä arvioidaan yhteiskunnallisia syitä tutkimuksen tarpeellisuuden takana.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jolloin se perustuu jo julkaistuiden tutkimusten ja tieteellisten julkaisuiden hyödyntämiseen ja arvioimiseen. Aineisto koostuu pääosin tieteellisistä artikkeleista, jotka käsittelevät erityyppistä kehonkuvan ja koululiikunnan tutkimusta sekä monipuolisesta kirjallisuudesta ja valikoiduista muista lähteistä. Tutkielmassa käytettiin myös julkaisuissa ja artikkeleissa esiintyneitä omakohtaisia kokemuksia kehopuheesta, joita verrattiin negatiivisen kehonkuvan riskitekijöiden ilmenemiseen.

Tutkielman tutkimustuloksissa voidaan nähdä monenlaisia yhteyksiä koululiikunnan vaikuttavuudesta kehonkuvan muodostumiseen, sillä koululiikunnan luonteenomaisuutta ja koululiikuntakokemuksia tarkasteltaessa voitiin nähdä sekä negatiivisia kehonkuvan riskitekijöitä että positiivisia edesauttajia. Oppiaineen kehollisuuden vuoksi oli oletettavissa, että liikunnantunneilla kehollisuus voi olla esillä myös puheessa. Tutkielmassa korostuikin oppilaiden kokemukset liikuntatuntien kehollisista kokemuksista sekä liikuntaa opettavan opettajan toiminnan merkitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Titta Lotvonen; Nea Nieminen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/