University of Oulu

”Lapset liikkuu luonnostaan niin paljon, kunhan sille antaa mahdollisuuden” : perheliikunnan tarkastelua perheiden arjessa

Saved in:
Author: Leinonen, Rosalia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022528
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Leinonen, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten perheliikunta toteutuu ja muodostuu arjessa. Lisäksi tarkastelin vanhempien ja lasten motivaation merkityksiä liikkumiselle. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua kolme tuntia päivässä. Se sisältää vauhdikkaan, fyysisen aktiivisuuden lisäksi kevyttä sekä reipasta ulkoilua. Perhearjen pyörityksessä usein liikkuminen jää vähäiseksi tai sille keksitään tekosyitä. Liikkumista tulisi nostaa positiivisessa valossa esiin niin lapsille kuin aikuisillekin osaksi arkirytmiä.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2022 keräämällä aineistoa Webropol-sivustolla tehdyn kyselylomakkeen avulla. Aineisto koostui kymmenestä kysymyksestä, jossa oli kysymyksiä niin perheliikunnasta kuin motivaation keinoista liikkua ja liikkumisen estäjistä. Kysely oli suunnattu erään päiväkodin vanhemmille ja huoltajille. Aineisto koostui 29 vanhemman ja huoltajan vastauksista, joista seitsemän avointa kysymystä analysoitiin sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen.

Perheliikunta ja liikkuminen näyttäytyi positiivisena perheiden arjessa. Suoranaista ohjattua perheliikunnan harrastamista ei esiintynyt aineistosta, mutta perhe liikkui omalla tavallaan. Perheliikunta kuitenkin käsittää melkein kaiken liikkumisen, mitä tapahtuu. Perheet tarjosivat lapsilleen sekä itselleen mahdollisuuden liikkua ja kokeilla eri lajeja. Suurta huolta herätti kuitenkin ajan puute, mikä ilmeni useassa vastauksessa. Vanhemmilla ei ollut aikaa eikä energiaa lastensa kanssa puuhailuun ja leikkimiseen. Siitä huolimatta usealla vastaajalla liikkuminen oli elämäntapa, joten liikkuminen itsessään ei tarvinnut erillistä suunnittelua. Terveys ja hyvinvointi nousivat tärkeiksi tekijöiksi liikunnan harrastamisen kannalta. Ne olivat yksi motivoitumisen keino lähteä liikkumaan. Vanhemmat ja huoltajat halusivat pitää itsensä kunnossa, jotta jaksaisivat touhuta lastensa kanssa. Vanhemmat myös välittivät lapsilleen liikkumisen ilon ja siitä nousevat oppimisen mahdollisuudet. Ulkoilu ja metsäretket vahvistivat lasten motorisia taitoja, mutta samalla lapset oppivat uutta luonnosta ja perheestään.

Tutkimuksen kannalta olennaiseksi tulokseksi nousi se, että liikuntaa harrastetaan useassa muodossa. Perhe harrastaa liikuntaa yhdessä sekä erikseen. Vanhemmat haluavat opettaa lapsille liikunnasta nousevan ilon ja nautinnon. Tämä on tärkeää lasten ja aikuisten terveyden kannalta. Lapsi motivoituu liikkumaan, kunhan heille antaa mahdollisuuden.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rosalia Leinonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.