University of Oulu

Syrjäytymisen riskitekijät peruskoulussa ja niiden ennaltaehkäisy

Saved in:
Author: Korpilahti, Janna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032559
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korpilahti, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehtyä tarkemmin syrjäytymisen riskitekijöihin peruskoulussa ja niiden ennaltaehkäisyyn. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena aiheesta aiemmin tehtyyn kirjallisuuteen. Tavoitteenani on määritellä syrjäytymistä sekä erityisesti koulutuksellista syrjäytymistä ja siihen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, miten koulutuksellista syrjäytymistä on mahdollista ennaltaehkäistä. Aihe on valikoitunut ajankohtaisuuden ja merkittävyyden pohjalta.

Kandidaatintutkielmani etenee syrjäytymisen määrittelystä koulutukselliseen syrjäytymiseen ja siihen johtaviin seikkoihin. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on erityisesti koulutuksellisen syrjäytymisen osa-alue peruskoulun ollessa tutkimuksen kontekstina. Tästä siirryn koulutuksellisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin tekijöihin. Koska tarkasteltavana ovat peruskoululaiset, tutkielmassa ei puhuta vielä suoranaisesti syrjäytymisestä, vaan kiinnitetään huomiota syrjäytymisen riskitekijöihin. Havaittuja riskitekijöitä ovat muun muassa perhetausta, erityisen tuen tarve sekä koulumotivaation puute.

Syrjäytymiseen liittyvien riskien ennaltaehkäisemiseksi tulisi oppilaan omaa elämänhallintaa tukea, kiinnittää huomiota koulun ilmapiiriin sekä tukipalveluiden toimivuuteen. Erityisen tärkeää on oppilaan kokemus omasta pätevyydestään. Tämä on merkittävä tekijä motivaation kannalta ja näin ollen myös oppilaan koulumaailmaan kiinnityksessä.

Tutkielman tulokset ovat yleistettävissä Suomen peruskouluihin, joita kerätyt aineistot koskettavat. Tutkielma tarjoaa ajankohtaista ja relevanttia tietoa esimerkiksi opetusalalla työskenteleville sekä muille kasvatusalalla toimiville.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janna Korpilahti, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/