University of Oulu

Kaupunkirakenteen muutos, tarkastelussa Hiukkavaara ja Toppilansalmi

Saved in:
Author: Haanpää, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032577
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Haanpää, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, jossa muuttoliike suuntautuu maalta kaupunkeihin. Se saa aikaan muutoksia muuttotappioseuduilla, mutta erityisesti muuttovoittoseuduilla. Kaupungistuminen ei ole stabiili tai stagnaattinen tapahtuma. Se on täynnä alueellista vaihtelua ja muutosta. Kaupungistumisessa on eri vaiheita kaupunkiin muuton initiaalivaiheesta vastakaupungistumiseen ja seutuistumiseen. Tässä tutkielmassa käsittelen kaupunkitilan ja kaupunkirakenteen muutokseen liittyviä käsitteitä ja teorioita Oulun kaupungin kontekstissa. Oulun kaupungin rakentumisessa on huomattavissa muutoksia ja keskinäisiä ristiriitoja, joita käyn läpi Hiukkavaaran ja Toppilansalmen alueita esimerkkeinä käyttäen.

Oulun alueella voidaan havaita kaupunkirakenteen hajoamista. Oulun kaupunki laajenee lähiöidensä kautta yhä laajemmalle, mutta samaan aikaan tietyillä asuinalueilla tiivistetään ja tehostetaan rakentamista. Oulussa on huomattavissa eri asuinalueilla seutuistumista ja ’urban sprawl’ tyyppistä kaupunkirakenteen laajenemista. Täydennys- ja uudisrakentamisalueilla lähellä keskustaa on taas huomattavissa vahvasti yksiöpainotteista rakentamista, joka voi vahvistaa muun muassa gentrifikaatiota, studentifikaatiota ja asuntosijoittajapainotteista rakentamista.

Tutkielmassa käyn läpi, kuinka kaupunkirakenne on muutoksessa maailmalla ja Suomessa ja kuinka nämä muutoksen vaiheet vaikuttavat alueisiin ja kaupunkeihin. Peilaan yleisiä kaupunkirakenteen muutoksia Oulun kahteen asuinalueeseen Hiukkavaaraan ja Toppilansalmeen ja pohdin näissä asuinalueissa tapahtuvia muutoksia Oulun kaupungin rakenteeseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Haanpää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/