University of Oulu

Joukkoliikenteen poliittisuus : tarkastelussa HSL

Saved in:
Author: Bachour, Marco1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032580
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Bachour, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Liikenne on tärkeä ja monipuolinen tarkastelun kohde. Muuttuvissa kaupungeissa myös liikenne muuttuu ja vanhat ratkaisut eivät enää välttämättä palvele kaupunkien, ihmisten ja maapallon etuja. Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat suuria kaupunkiliikenteen muutosta edesauttavia voimia, jotka pakottavat liikennesuunnittelijat ja poliitikot keksimään keinoja tehdä liikenteestä sujuvaa ja kestävää. Joukkoliikenne on monen tutkimuksen mukaan paras ja vähäpäästöisin tapa liikuttaa kasvavia ihmismassoja nykyajan kaupungeissa. Silti, joukkoliikenne ei ole pystynyt houkuttelemaan läheskään kaikkia ihmisiä käyttäjikseen. Yksityisautoilu on edelleen suosituin matkustusmuoto monessa maailman suurimmista kaupungeista.

Kysymykseen, miten joukkoliikenteestä saataisiin tehtyä suositumpaa, on vaikeaa, ellei mahdotonta löytää vastausta, joka toimisi eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissa ja eri kaupungeissa. Tutkimukset päätyvät usein samoihin loppupäätelmiin keskenään, mutta monessa tutkimuksessa on myös huomattu, ettei vallitsevat tutkimusmenetelmät ja -kohteet ole riittäviä selvittämään tätä hankalaa ongelmaa. Eri valtioilla ja kaupungeilla on myös erilaiset poliittiset mielipiteet, erilainen väestö ja erilaiset aluerakenteet, mikä tekee tutkimusten ja tilastojen vertailusta myös hankalaa.

Joukkoliikenteen poliittisuus ilmenee monin eri tavoin, usein kuitenkin epäsuorasti. Kaupunki- ja liikennesuunnittelu pohjautuu pitkälti liikennetutkimuksiin ja vallitseviin poliittisiin mielipiteisiin. Liikenne on monin puolin murroksessa. Yksityisautoilua halutaan vaikeuttaa ja jopa paikoittain kieltää esimerkiksi kaupunkien keskustoissa. Yksityisautoilun vaikeuttaminen luo kysyntää uudenlaiselle liikkumisen muodolle. Vallitseva kestävyysajattelu haluaisi joukkoliikenteen täyttävän tämän yksityisautoilun jättämän tyhjiön. Tämäkään ei kuitenkaan ole yksinkertaista toteuttaa, varsinkaan nopeasti. Huonosti suunnitellun liikenteen aiheuttama syrjäytyminen ja vääränlainen hinnoittelupolitiikka vievät kaupungit kauemmas kestävän liikenteen tavoitteista. Liikennepolitiikan tulee ottaa kaikki mahdolliset muuttujat huomioon. Juuri tämän vuoksi liikenteestä on erittäin vaikea tehdä kaikille sopivaa. Koronapandemia näytti, miten nopeasti yhteiskunta voi muuttua ja miten tulevaisuuden tapahtumiin on vaikea varautua. Liikennepolitiikassa ei voida välttyä kompromisseilta eikä siinä ole tyytyväisyystakuuta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marco Bachour, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/