University of Oulu

”Kukapa muukalaisista merimiehistä olisi välittänyt” : Toivo Waltarin teosten pohjalta muodostuva kuva suomalaisten merimiesten yhteiskunnallisesta asemasta vuosina 1900–1930

Saved in:
Author: Luokkala, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032583
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Luokkala, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Lähteenmäki, Ilkka
Pietikäinen, Petteri
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani aiheena on Suomen Merimieslähetysseuran merimiespastorin, matkasaarnaajan ja merimieslähetysjohtajan Toivo Waltarin teosten pohjalta muodostuva kuva suomalaisten merimiesten yhteiskunnallisesta asemasta vuosina 1900–1930. Toivo Waltari oli Merimieslähetysseuran työntekijä vuodesta 1902 vuoteen 1928 asti. Hän pääsi töissä ollessaan niin merimiespastorina Hampurissa kuin matkasaarnaajana kotimaassa sekä viimeisimpänä Merimieslähetysseuran johtajana näkemään laaja-alaisesti merimiesten olosuhteita.

Tutkielmani päälähteinä toimivat laaja-alaisen Waltarin teosten läpikäynnin saattelemana useat Waltarin teokset, joita hän on julkaissut Suomen Merimieslähetysseuran nimissä. Yhtä lailla lähteinä toimivat Toivo Waltarin julkaisut Suomen Merimieslähetysseuran Merimiehen Ystäwä -lehdissä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Minkälainen on Toivo Waltarin näkökulmasta suomalaisten merimiesten yhteiskunnallinen asema vuosina 1900–1930? 2) Millaista on merimieslähetyksen ja suomalaisten merimiesten välinen vuorovaikutus Toivo Waltarin kuvailemana? Tutkielmassani hahmottelen Toivo Waltarin ajatuksia merimiesten yhteiskunnallisesta asemasta ja olosuhteista, ja siitä millaisena hän näkee Merimieslähetysseuran ja merimiesten yhteen kietoutuvan vuorovaikutuksen. Tutkielmassani käytän metodina lähilukua eli työni keskiössä on aineiston tarkka tekstianalyysi lähdekriittisesti.

Suomalainen merimies saattoi kohdata monenlaisia vaaroja ja ongelmia lähtiessään maailmalle, niin laivoilla kuin satamakaupunkien merimieskortteleissa. Merimieslähetysseura merimiespastoreineen toimi merimiesten keskuudessa ulkomaiden satamissa. Ulkomaiden satamissa merimiesten vapaa-ajan vietosta kamppailivat satamien monenlaiset houkutukset ja toisaalta Merimieslähetysseuran tarjoamat vaihtoehtoiset ajanvietteet. Merimieslähetysseura toimi merimiesten ja heidän omaistensa välikätenä yhteydenpidossa, jotta merimiehet eivät erkaantuisi kotimaasta. Toivo Waltarille toiminta merimiesten parhaaksi merkitsi monia eri toimia heidän avustamisekseen. Toisaalta Waltari havaitsi merimiesten keskuudessa monenlaista suhtautumista Merimieslähetysseuran työtä kohtaan. Ei ollut yksistään Merimieslähetysseurasta riippuvaista avustustyön onnistuminen, vaan merimiehillä näyttäisi olevan oma roolinsa vuorovaikutuksessa Merimieslähetysseuran kanssa.

Merimiespastorin työssä Waltari havaitsi monenlaisia ongelmakohtia, joista merimiesten moraaliin liittyvät kysymykset olivat keskeisimpiä. Näihin liittyvät muun muassa merimiesten alkoholin käyttäminen ja asumisolosuhteet. Merimiesten elämänolosuhteiden ympärille kotimaassa, laivoilla mutta erityisesti ulkomaiden satamissa kiteytyy merimiespastoreiden toimintojen haasteet. Lopulta merimiespastori oli Merimieslähetysseuran työntekijänä yrittämässä tarjota merimiehille vaihtoehdon, johon tarttua, jos itse sitä halusivat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Luokkala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/