University of Oulu

Molybdeenin ja boorin talteenotto jätevesistä

Saved in:
Author: Siira, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072616
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Siira, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Jätevesien saastuminen molybdeenillä ja boorilla on merkittävä ympäristöongelma. Vaikka ne ovat välttämättömiä mikroravinteita, liiallisissa määrin ne ovat haitallisia kasveille, eläimille ja ihmisille. Tämän vuoksi molybdeenin ja boorin saastuttamien jätevesien käsittely ennen niiden laskemista ympäristöön on välttämätöntä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia menetelmiä molybdeenin ja boorin poistamiseksi jätevesistä voidaan käyttää.

Teollisuuden on täytettävä jatkuvasti enenevien globaalien ja paikallisten ympäristölainsäädännöllisten standardien odotukset koskien jätevesien käsittelyä. Täyttääkseen nämä haasteet kestävällä ja taloudellisella tavalla, tulee jätevedenkäsittelykonseptien tutkimusta ja uusia suunnitelmia tehdä jatkuvasti. Kun otetaan huomioon molybdeeni- ja booriresurssien väheneminen jatkuvasti lisääntyvien sovellusten vuoksi, olisi panostettava niiden talteenottoon ja kierrättämiseen pelkän poistamisen sijaan.

Molybdeenin poistamiseksi jätevedestä voidaan käyttää esimerkiksi adsorptiota, biosorptiota, saostamista tai misellitehostettua ultrasuodatusta. Booria voidaan poistaa jätevesistä muun muassa sähkökoaguloinnilla, käänteisosmoosilla, elektrodialyysillä, ioninvaihdolla, adsorptiolla kiinteisiin aineisiin ja hybridiprosesseilla käyttäen sekä adsorptiota että kalvoerotusta. Poistomenetelmän valintaan vaikuttaa jäteveden molybdeeni- tai booripitoisuus, pH ja sitä kautta molybdeenin tai boorin esiintymismuoto, jätevedessä olevat muut aineet ja vaadittu talteenottoaste. Optimaalisissa olosuhteissa lähes 100 %:n poistotehokkuus voidaan saavuttaa molybdeenille esimerkiksi biosorptiolla tai saostamalla ja boorille esimerkiksi saostamalla tai ioninvaihtoa käyttäen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Siira, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/