University of Oulu

Varhaiskasvatuksen tiimityöskentelyn vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla

Saved in:
Author: Oikarainen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072621
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Oikarainen, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on löytää keinoja vuorovaikutuksen, ja sitä kautta tiimityöskentelyn vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa keskitytään yhdestä lapsiryhmästä vastuussa olevien kasvattajien muodostamaan tiimiin. Tutkimuskysymyksenä on “Miten varhaiskasvatuksen tiimityöskentelyä voi kehittää vuorovaikutuksen avulla?”.

Vuorovaikutus on merkityksellistä kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä, koska ilman sitä ei voi muodostaa ihmissuhteita. Siksi sillä on suuri rooli myös varhaiskasvatuksen tiimityöskentelyssä. Vuorovaikutus on edellytyksenä tiimityöskentelyn onnistumiselle.

Tutkielma on tehty kirjallisuuskatsauksena, eli se perustuu jo aiemmin tutkittuun tietoon. Aineistona on käytetty aiheeseen liittyviä tutkimuksia, kirjoja, väitöskirjoja ja muita julkaisuja. Osa aineistoista käsittelee tiimityöskentelyä ja vuorovaikutusta yleisesti, ja osa on suoraan varhaiskasvatuksen kontekstista.

Tutkielman tuloksina pääteltiin, että vuorovaikutus vaikuttaa monella tavalla varhaiskasvatuksen tiimityöskentelyyn. Vuorovaikutuksen avulla esimerkiksi muodostetaan tiimin jäsenten välinen luottamus, ja se taas on edellytyksenä tiimin toimivuudelle. Tiimin jäsenten välisissä vuorovaikutustilanteissa välitetään myös tietoa, annetaan palautetta sekä keskustellaan tiimiläisten näkemyksistä liittyen esimerkiksi kasvatukseen. Nämä ovat erittäin oleellisia asioita varhaiskasvatuksen arjessa tiimityöskentelyn onnistumiseksi. Lisäksi tiimeissä tulee lähes poikkeuksetta vastaan jonkinlaisia ristiriitoja tai näkemyseroja, joiden ratkaiseminen vaatii avointa vuorovaikutusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Oikarainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/