University of Oulu

Arvonluonnin muodot pientalorakentamisessa

Saved in:
Author: Tahkola, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082640
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tahkola, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään arvonluontia (value creation) ja sen pientalorakentamisessa syntyviä muotoja. Pientalorakentamiselle on tyypillistä, että asiakas osallistuu oman asuntonsa suunnitteluun ja päätöksentekoon, ja asiakaspolun pituuden, sekä ostoksen merkittävyyden vuoksi pientalorakentaminen mahdollistaa arvonluonnin eri teorioiden käytännössä toteutumisen tutkimista. Tämä tutkielma pyrkii yhdistämään rakennusalan, arvonluonnin ja muun palvelumarkkinoinnin tutkimuskirjallisuutta tutkimalla arvonluonnin ja asiakaskeskeisen ajattelun (Customer Dominant Logic) ilmenemistä pientalorakentamisprosessissa, sekä avaamalla rakennuttajan prosessin toimenpiteitä, joilla asiakaskeskeisen ajattelun periaatteita voidaan toteuttaa käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Tahkola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/