University of Oulu

Tukiviittomien käyttö varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Priuska, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082641
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Priuska, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen tukiviittomien käyttöä varhaiskasvatuksessa. Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia merkityksiä tukiviittomien käyttö saa varhaiskasvatuksen kontekstissa, ja samalla tuoda esiin niitä edellytyksiä, joita tukiviittomien käyttö varhaiskasvatuksessa vaatii.

Tukiviittomat ovat puheen tukena käytettävä kommunikointimenetelmä, jossa viitotaan yksi tai useampi avainsana puhutun kielen ohella. Varhaiskasvatuksessa viittomia voidaan käyttää toiminnan tukena erilaisissa toiminta- ja ohjaustilanteissa, mutta myös jokapäiväisen toiminnan tukena esimerkiksi siirtymissä ja ruokailutilanteissa. Tärkeää on kuitenkin niiden johdonmukainen ja jatkuva käyttö, jolloin niiden käytöstä tulee rutiininomaista.

Varhaiskasvatuksen arvoperusta rakentuu inklusiivisuuden periaatteen mukaan, jolloin jokaisen lapsen tulee saada yhdenvertaista ja tarpeidensa mukaista varhaiskasvatusta. Kielenkehityksen ja kommunikoinnin haasteet ovat pienillä lapsilla yleisiä, joten varhaiskasvatuksen tulee tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja kommunikoinnin tukemiseen. Tukiviittomat voivat olla apuna monenlaisiin kielenkehityksen ja kommunikoinnin haasteisiin, sillä ne muun muassa selkeyttävät ja hidastavat puhetta, ja auttavat puheen ilmaisun ja ymmärtämisen vaikeuksissa. Tukiviittomia voidaan hyvin käyttää myös niiden lasten kanssa, joilla mitään havaittua tuen tarvetta ei ole; niiden on todettu toimivan muistin tukena, edistävän puheen kehitystä ja varhaista vuorovaikutusta, sekä lisäävän puheyrityksiä.

Tukiviittomien käyttö varhaiskasvatuksessa voidaan kokea haastavaksi esimerkiksi kiireen ja riittämättömien resurssien takia. Onkin mielestäni tärkeää tutkia niitä asioita, jotka vaikuttavat tukiviittomien käyttöön varhaiskasvatuksessa; minkälaisia asioita niiden käyttöä varten edellytetään, ja toisaalta millaiset asiat voivat vaikeuttaa käyttöä varhaiskasvatuksessa. Tukiviittomakoulutusta ei myöskään tällä hetkellä ole tarjolla esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan opinnoissa, joten edellytykseksi tukiviittomien käytölle nousee myös se perusasia, että varhaiskasvatuksessa työskentelevät aikuiset osaavat käyttää viittomia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Priuska, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/