University of Oulu

Sukupuoleen liittyvät valtasuhteet Marja Björkin romaanissa Poika ja Siri Kolun pienoisromaanissa Kesän jälkeen kaikki on toisin

Saved in:
Author: Karvinen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082644
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karvinen, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Reviewer: Leppihalme, Ilmari
Työlahti, Nina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tarkastelen kahta kotimaisen nuortenkirjallisuuden teosta, Marja Björkin romaania Poika (2013) ja Siri Kolun pienoisromaania Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016). Lähden tutkimaan kohdeteosten sukupuolittuneita valtasuhteita seuraavien tutkimuskysymysten muodossa: Millaisia sukupuoleen pohjautuvia valtasuhteita kohdeteoksista on havaittavissa? Miten valtasuhteet näkyvät teoksissa? Kenellä teoksissa on valta määritellä yksilön sukupuolta?

Lähestyn kohdeteoksiani ja tutkimuskysymyksiäni lähiluvun ja tätä tukevan teoreettisen viitekehyksen avulla. Tärkeimpänä teoreettisena taustana tutkielmalleni toimii Michel Foucault’n näkemykset vallasta ja Judith Butlerin teoria sukupuolen performatiivisuudesta. Hyödynnän teoksissa Butlerin teoriaa siitä, että sukupuoli perustuu tekemiseen, ei olemiseen. Sekä taustoitan tutkimusta Foucault’n näkemyksellä tuottavasta vallasta ja diskursseista sukupuolen tuottamisen välineenä. Lisäksi sovellan Eve Kosofsky Sedgwickin teoriaa kaapin tieto-opista tuodessani esiin keinoja, joita teosten päähenkilöt käyttävät välttyäkseen toiseuttamiselta ja syrjinnältä sukupuolinormatiivisessa ja heteronormatiivisessa yhteiskunnassa.

Tutkimuksessani selviää, että teoksista on havaittavissa lukuisia eri tasoisia valtasuhteita. Valtasuhteita ilmenee teoksissa henkilöhahmojen välillä, yksilön ja yhteiskunnan välillä sekä yksilön sisäisinä valtakamppailuina. Valtasuhteet ilmenevät sanoin, teoin ja roolien muodostamien odotusten välityksellä. Sanojen kohdalla korostuu myös diskurssit, joilla sukupuolta muun muassa teoksissa tuotetaan. Koen teosten mukailevan Foucault’n ajatuksia tuottavasta vallasta. Myös Butlerin teorian mukaista sukupuolen performointia esiintyy teoksissa, mutta toisaalta teorian vastaisesti sukupuolen performointi ei aina johda siihen, että kohdeteosten päähenkilöt miellettäisiin performoinnilla tuotettuun sukupuoleen kuuluviksi. Teoksissa yksilöt toimivat oman sosiaalisen sukupuolensa määrittäjinä, mutta yhteiskunnan heille asettamien raamien rajoissa. Yhteiskunta rajoittaa transsukupuolisen henkilön sukupuolensa itsemääräämistä muun muassa pitämällä yllä rakenteita, jotka tuottavat sukupuolittunutta epätasa-arvoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Karvinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.