University of Oulu

Kulttuuriperinnön merkitys käsityön opetuksessa

Saved in:
Author: Rajala, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082647
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rajala, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkin kysymystä: Mikä on kulttuuriperinnön merkitys käsityönopetuksessa? Halusin selvittää, mitä kulttuuriperinnöstä oppiminen ja sen yhdistäminen opeteltaviin sisältöihin voi tuoda oppilaille ja miten käsillä tekeminen mahdollisesti konkretisoi yhteyksiä oppilaan oman toiminnan ja menneisyyden sekä tulevaisuuden välillä. Omien kiinnostuksen kohteideni, kulttuurihistorian ja käsitöiden innoittamana tämä aihe tuntui itselleni sopivalta.

Minua kiinnosti kulttuuriperinnön ja kasvun yhteyden lisäksi tietää tarkemmin kulttuuriperintöopetuksesta monikulttuurisessa ympäristössä. Miten omasta kulttuuriperinnöstä oppiminen voi vaikuttaa muihin kulttuureihin suhtautumiseen ja miten kulttuuriperintöä voidaan opettaa käsitöissä yksilöllisesti, jokaisen oppilaan kulttuuriset taustat huomioiden. Tutkimuskysymyksiksi tarkentuivat: Miksi kulttuuriperinnöstä pitäisi oppia ja miten sitä voidaan oppia käsitöiden kautta?

Toteutin tutkimuksen kandidaatin tutkielman mukaisesti kirjallisuuskatsauksena, sillä kulttuuriperinnöstä, sen säilymisestä ja yhteydestä esimerkiksi käsitöihin ja oppimiseen löytyy hyvin kirjallisuutta. Lähteinä toimivat pääasiassa oppikirjat, eri organisaatioiden julkaisut ja tutkimukset. Myös kansainvälisiä oppikirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia aiheesta löytyi hyvin.

Tutkimuksen avulla selvisi, että kulttuuriperinnön ymmärtäminen toimii monipuolisesti, eri näkökulmista kasvua ja kehitystä edistävänä piirteenä. Kulttuuriperinnöstä oppimalla opitaan ymmärtämään itseä, ympäröivää maailmaa ja muita ihmisiä. Kun opitaan omasta kulttuuriperinnöstä ja perinteisistä käsitöistä, osataan arvostaa omia ja sitä myötä myös muiden kulttuureiden perinteitä ja perinteisiä käsitöitä. Tällainen arvostus lisää luottamuksen edellytyksiä ja oikeudenmukaisuutta toisia kohtaan. Kulttuuriperinnön ja oman historian ymmärtäminen auttaa myös identiteetin kehittymisessä sekä osaavaksi, eettiseksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alina Rajala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/