University of Oulu

Biomassapolttoainetuhkien hyötykäytön sovelluksia

Saved in:
Author: Haaranen, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082648
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haaranen, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Teollisessa energian- ja lämmöntuotannossa käytetyt biomassapolttoaineet tuottavat palamisprosessin aikana suuria määriä tuhkaa, joka on kemialliselta koostumukseltaan soveltuvaa käytettäväksi erilaisiin kohteisiin. Hyötykäytön mahdollisuuksia on tutkittu Suomessa ja muualla maailmassa jo useiden vuosikymmenten ajan, mutta viimeaikainen biomassapolttoaineiden käytön kasvu on lisännyt mielenkiintoa tutkimukselle. Suomalaisista biomassapolttoainetuhkista suurin osa käytetään metsänlannoitukseen ja maanrakennukseen. Suomessa tuhkien hyötykäytön aste on yli 50 %.

Tuhkaa voidaan käyttää joissain kohteissa, kuten metsänlannoituksessa miltei sellaisenaan, kun taas esimerkiksi adsorbenttimateriaalina käytettäessä sitä on esikäsiteltävä laajemmin ennen käyttöä. Tuhkan esikäsittely voi mahdollistaa tuhkille enemmän käyttökohteita.

Tuhkien suurimpia käyttökohteita ohjataan Suomessa lainsäädännön avulla. Metsänlannoitukseen käytettävän tuhkan on täytettävä tiettyjä kriteereitä, jotta sitä voidaan käyttää. Tuhkassa ei esimerkiksi saa olla lainsäädännön määräämien rajojen ylittäviä pitoisuuksia raskasmetalleja, sillä näiden on todettu kuormittavan ympäristöä. Vastaavasti maanrakennukseen käytettävälle tuhkalle on määritetty pitoisuusrajoja sekä tiettyjä ominaisuuksia, joita tuhkalla tulee olla. Tällaisia ominaisuuksia voi esimerkiksi olla routimattomuus ja vedenläpäisykyky.

Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääntyessä syntyvien tuhkien määrä kasvaa samalla. Tuhkien hävittäminen uudelleenkäyttämisen sijaan on usein taloudellisesti kannattamatonta ja ympäristöä kuormittavampaa, sillä tuhkaa käyttämällä voidaan vähentää työvaiheita esimerkiksi betonintuotannossa. Mikäli tuhkia halutaan hyötykäyttää suurempia määriä, on tuhkille kehitettävä lisää käyttökohteita tai niitä tulisi käyttää laajemmin jo tunnettuihin kohteisiin. Uusista käyttökohteista lupaavimpia on tuhkien käyttö geopolymeerien valmistuksessa. Geopolymeerejä voidaan käyttää laastin sementin ja betonin valmistuksessa runkoaineena. Geopolymeerit voisivat olla tuhkille laaja käyttökohde, sillä edellä mainittuja rakennusmateriaaleja valmistetaan paljon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Haaranen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.