University of Oulu

Muutosprojektien johtaminen

Saved in:
Author: Kivijakola, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206092664
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kivijakola, 2022
Publish Date: 2022-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö käsittelee muutosprojektien johtamista tarkoituksenaan määritellä muutosprojektien johtamisen ominaispiirteitä, vaiheita ja johtamistapoja. Lisäksi tutkitaan, kuinka muutosjohtamista ja projektinhallinnan näkökulmaa muutosprojektien johtamiseen tulisi yhdessä hyödyntää muutosprojektien johtamisessa.

Kandidaatintyön toteuttamisessa käytettynä tutkimusmenetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus, ja tutkimuksen tietolähteinä toimivat muutosjohtamisen ja projektinhallinnan kirjallisuus, sekä aihepiirin tutkimusartikkelit ja tieteelliset julkaisut. Pääasiallinen työssä käytetty tietokanta oli Scopus.

Tutkimuksessa saavutettujen tulosten perusteella havaittiin teoriapohjaa sille, että muutosjohtamista ja projektinhallinnan näkökulmaa muutosprojektien johtamiseen voitaisiin yhdessä hyödyntää muutosprojektin lopputuloksen parantamiseksi. Yhdistämisen tavaksi ehdotetaan lähestymistapaa, jossa muutosprojektin projektinhallinnallinen osuus, kuten esimerkiksi aikatauluttaminen ja kustannuslaskenta suoritettaisiin projektinhallinnan ohjenuorien mukaisesti, kun taas muutosjohtamisen näkökulmaa hyödynnettäisiin esimerkiksi tiiviin sidosryhmäyhteistyön, kaksisuuntaisen kommunikaation ja projektin sulkeutumisen jälkeisen muutoksen pysyvyyden varmistamisen muodossa.

Jatkotutkimuksen aiheeksi suositellaan tämän kandintyön osoittamien muutosprojektien johtamisen näkökulmien yhdistämisen potentiaalisten hyötyjen käytännön osoittamista, esimerkiksi case-tutkimuksen muodossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Kivijakola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/