University of Oulu

Ensimmäisen virtsatieinfektion jälkeinen ultraäänikuvantaminen lapsilla : kliinisesti merkittävät munuaislöydökset

Saved in:
Author: Tamminen, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206092665
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Tamminen, 2022
Publish Date: 2022-06-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tapiainen, Terhi
Honkila, Minna
Reviewer: Tapiainen, Terhi
Honkila, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä syventävien opintojen tutkielmassa tarkastellaan ensimmäisen lapsuudessa sairastetun virtsatieinfektion (VTI) taustalta löytyneitä vaikeita nefrologisia poikkeavuuksia, jotka ovat vaatineet lastennefrologin seurantaa tai johtaneet pysyvään munuaisten vajaatoimintaan.

Rekisteritutkimuksessamme aineistona käytettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) vuosina 1993–2015 virtsateiden UÄ-tutkimuksella tutkittuja 0–16-vuotiaita lapsia. Tutkielmassa on mukana kaiken kaikkiaan 4878 potilasta. Tutkielmassa käytetyt tiedot on kerätty takautuvasti potilasasiakirjoista ja taulukoitu potilaiden sukupuolen, iän, VTI-diagnoosin tason ja luotettavuuden sekä UÄ-löydösten perusteella.

Tutkimusaineistossa noin puolet (49 %) kaikista potilaista eli yhteensä 2401 oli tutkittu sairastetun VTI:n takia. Näiden joukosta yhteensä 6 (0,25 %) potilasta tarvitsi tutkimuksen jälkeen lastennefrologin seurantaa, ja 2 (0,08 %) potilaista todettiin pysyvä munuaisten vajaatoiminta. Kaikkien kyseisten potilaiden virtsateiden UÄ-löydös oli merkittävällä tavalla poikkeava ensimmäisen sairastetun VTI:n jälkeen.

Tutkimuksemme mukaan vaikeat nefrologiset poikkeavuudet ovat hyvin harvinaisia löydöksiä lapsuudessa sairastetun VTI:n taustalla. Löydöksemme tukee aikaisempaa tutkimusnäyttöä siitä, että lapsuudessa sairastetun VTI:n yhteys munuaisten vajaatoimintaan on vähäinen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Tamminen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/