University of Oulu

Lääketieteen valintakokeen fysiikan tehtävät

Saved in:
Author: Tauriainen, Jarmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206102715
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tauriainen, 2022
Publish Date: 2022-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lääketieteen valintakoe on perustunut vuodesta 2012 alkaen lukion opetussuunnitelman perusteiden fysiikan, kemian ja biologian oppisisältöihin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Tutkielmassa tarkastellaan vuosien 2012–2018 lääketieteen valintakokeiden fysiikan tehtäviä. Tuolloin valintakoe on perustunut vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Tutkielmassa selvitetään, mikä on fysiikan tehtävien osuus suhteessa kemian ja biologian tehtäviin. Lisäksi tutkitaan millaisia fysiikan tehtävätyyppejä kokeessa on ja mistä lukiokursseista fysiikan tehtävät ovat. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen perusteella fysiikan tehtävien osuus vastaa hyvin odotettua kolmasosaa valintakokeiden pistemääristä. Tehtävätyypeistä teorian hallintaa kysyttiin lähinnä monivalinta- ja oikein-väärin-väittämätehtävillä. Valtaosa tehtävistä oli perinteisiä laskutehtäviä tai aineistotehtäviä. Myös aineistotehtävät olivat valtaosin laskutehtäviä ja myös monivalinta- ja oikein-väärin-väittämätehtävissä oli laskutehtäviä. Muita tehtävätyyppejä olivat graafinen tehtävä, päättelytehtävä ja aukkotäydennystehtävä. Valintakokeissa ei esiintynyt fysiikan tehtävissä lainkaan essee- tai käsitteenmäärittelytehtäviä. Fysiikan tehtäviä oli jokaisesta lukiokurssista, mutta suurin osuus oli viimeisen syventävän kurssin tehtävillä ja pienin osuus pakollisella ensimmäisellä kurssilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jarmo Tauriainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/