University of Oulu

Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset

Saved in:
Author: Skarp, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132722
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Skarp, 2022
Publish Date: 2022-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Euroopan kulttuuripääkaupunki (ECOC)on vuodesta 1985 lähtien toiminut EU-tapahtuma, jonka tavoitteena on korostaa Euroopan eri kulttuureja ja lisätä kulttuurillista aktiivisuutta Euroopan sisällä. Kulttuuripääkaupunkihankkeilla pyritään myös kehittämään Euroopan kaupunkeja kulttuuria hyödyntämällä. Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma on perustamisestaan lähtien kasvanut merkittävästi ja viime vuosina ehdokkuushakemuksienmäärä on lisääntynyt jyrkästi. Suosion kasvua voidaan perustella kulttuuritapahtumien kysynnän kasvulla. Tapahtumateollisuus on ollut jyrkässä kasvussa koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa lukuun ottamatta. Kulttuuritapahtumien kysynnän kasvun voidaan katsoa perustuvan esimerkiksi kuluttajien vapaa-ajan lisääntymiseen. Aiheen ajankohtaisuutta lisää se, että Oulun kaupunki tuli valituksi vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Tässä tutkielmassa Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeita tutkitaan pääasiassa niiden aluetaloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Skarp, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/