University of Oulu

Nuorten verkkokiusaamisen yleisyys, tekijät ja avunhakeminen

Saved in:
Author: Lehtola, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132745
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lehtola, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin, kuinka yleistä nuorten toteuttama verkkokiusaaminen on, kuka yleensä verkkokiusaa sekä miten verkkokiusaamistilanteissa haetaan apua. Tutkimus tuottaa lisätietoa keräämällä aikaisempaa tutkimustietoa yhteen. On tärkeää tutkia ja selvittää nuorten verkkokiusaamisen yleisyyttä, verkkokiusaamisen toteuttajia sekä miten verkkokiusaamisen uhrit hakevat apua, jotta verkkokiusaamista vastaan voidaan toimia. Internetin ja sosiaalisen verkostojen sivustojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet suuresti viime vuosina. Kasvun varjopuolena myös verkkokiusaaminen on yleistynyt. Verkkokiusaamisella voi olla vakavia sekä kauaskantoisia seurauksia kuten masennusoireita tai jopa kiusatun itsemurha. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus aiemmista tutkimuksista eikä työssä toteutettu omaa empiiristä tutkimusta. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastelluissa tutkimuksissa verkkokiusaamisen uhriksi joutuminen vaihtelee 11%–23% välillä. Verkkokiusaamista harrastaneiden osuus vaihtelee 4%–16% välillä. Sitä toteutetaan useimmiten 13–15-vuotiaana ja sen esiintyvyys on korkeimmillaan 13-vuotiaana. Sukupuolten välisestä erosta kiusaamisessa löytyy ristiriitaista tietoa siitä kumpi sukupuoli verkkokiusaa enemmän. Verkkokiusaamisen uhriksi joutumiseen hankitaan apua ystäviltä, vanhemmilta, poliisilta tai apua ei hankita ollenkaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Lehtola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.