University of Oulu

Representation of nature in Red Dead Redemption 2

Saved in:
Author: Ventomäki, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.7 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142761
Language: English
Published: Oulu : H. Ventomäki, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alarauhio, Juha-Pekka
Reviewer: Toikkanen, Jarkko
Alarauhio, Juha-Pekka
Description:

Abstract

This master’s thesis analyses nature representation in Rockstar Games’ video game Red Dead Redemption 2 (2018) by examining the game’s various features, ranging from spatial narratives, game mechanics to its themes. The theoretical foundation of this thesis is based on previous research on nature representation in video games, and the themes of Westerns. The analysis is illustrated with the use of screenshots taken to support the arguments made.

The findings of this thesis show how Red Dead Redemption 2 depicts nature and civilization as separate entities, the latter seeking to overcome the former via industrialization and the modernization of society, thus paralleling historical developments in the late 19th century United States. Cities are then antithesis of nature both in terms of space and values. Nature is associated with respite, freedom, frontier spirit and survival while industrialized areas are restrictive, hectic, inhospitable, and polluted. These associations can be seen for example in how non-playable characters engage in deeper conversations, bonding emotionally when traversing nature with the protagonist Arthur Morgan. In these contexts, nature functions as a safe space.

The features associated with nature and civilization draw from the themes present in the genre of Westerns, which possess a nostalgic and wistful remembrance of the Old West. The narratives of the Old West — rugged survival, impactful nature, and the man vs. nature narrative — are found in Red Dead Redemption 2 as well. Hunting and survival are at the core of the play experience. Legendary animals roam the wilderness and can be hunted down for unique rewards, something akin to exploitation of nature. However, Red Dead Redemption 2 highlights the importance of nature conservation, for instance through the native American character Charles Smith with whom Arthur Morgan confronts two poachers send to kill a herd of bison. In the end, it is the player’s own decision how they want to approach hunting.

Luonnon representaatio Red Dead Redemption 2:ssa

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoidaan luontorepresentaatiota Rockstar Gamesin videopelissä Red Dead Redemption 2 (2018) tutkimalla pelin monipuolisia ominaisuuksia, kuten tilan narratiiveja, pelin eri mekaniikkoja ja pelin teemoja. Työn teoreettinen pohja perustuu aikaisempaan tutkimukseen luontorepresentaatioista videopeleissä ja lännenkertomusten teemoista. Analyysiosiota on kuvitettu pelistä otetuilla kuvakaappauksilla, jotka tukevat argumentointia.

Opinnäytetyö havainnollistaa, kuinka Red Dead Redemption 2 esittää luonnon ja sivilisaation erillisinä kokonaisuuksinaan, joista jälkimmäisenä mainittu uhkaa valloittaa toisen teollistumisen ja yhteiskunnan modernisaation kautta, heijastaen 1800-luvun loppupuolen Yhdysvaltojen kehitystä. Kaupungit ovat luonnon vastakohta sekä tilallisesti että myös arvomaailmaltaan. Luonto assosioidaan levon, vapauden, pioneerihengen ja selviytymisen kanssa, kun taas teollistuneet alueet ovat rajoittavia, hektisiä, vieraannuttavia ja saastuneita. Nämä assosiaatiot tulevat ilmi esimerkiksi siinä, kuinka ei-pelattavat hahmot keskustelevat syvällisistä asioista ja rakentavat emotionaalisia siteitä päähenkilö Arthur Morganin kanssa luonnossa kulkiessaan. Näissä konteksteissa luonto toimii turvallisena tilana.

Luonnon ja sivilisaation kanssa assosioidut ominaisuudet ovat saaneet vaikutuksia lännenkertomuksista, jossa vanhan lännen nostalgia ja kaipuu ovat vahvasti läsnä. Vanhan lännen narratiivit — karu selviytyminen, vaikutusvaltainen luonto sekä ihminen vs. luontonarratiivi — ovat myös löydettävissä Red Dead Redemption 2- pelissä. Metsästys ja selviytyminen ovat pelikokemuksen ytimessä. Legendaariset eläimet vaeltavat kesyttämättömässä luonnossa, ja niitä voi metsästää saadakseen uniikkeja palkintoja. Tämä mekaniikka voidaan osittain heijastaa luonnonriistoon. On kuitenkin huomioitava, että Red Dead Redemption 2 myös korostaa luonnonsuojelun tärkeyttä esimerkiksi tehtävässä, jossa Arthur Morgan ja Amerikan alkuperäisasukas Charles Smith kohtaavat kaksi salametsästäjää, jotka on lähetetty tappamaan lauma biisoneja. Loppujen lopuksi on kuitenkin pelaajasta itsestään kiinni, kuinka hän lähestyy metsästystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Ventomäki, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.