University of Oulu

Tapahtumateollisuuden alueelliset vaikutukset

Saved in:
Author: Laaka, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142768
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Laaka, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Pikkarainen, Pentti
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tapahtumateollisuutta, tapahtumateollisuuden aluetaloudellisia vaikutuksia ja koronapandemian vaikutuksia tapahtumateollisuudelle. Tapahtumateollisuus on tapahtumien ympärille rakentuva toimiala, joka on kasvanut nopeasti 1900-luvun loppupuolelta vuoteen 2019 asti. Vuonna 2019 tapahtumateollisuuden toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli kaksi miljardia euroa, mutta vuodesta 2019 vuoteen 2020 tapahtumia järjestävien yritysten liikevaihto laski 24 %.

Tutkielman tavoitteena on määritellä tapahtuman ja tapahtumateollisuuden käsite, sekä jäsennellä tapahtumateollisuuden aluetaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tarkastelun kohteena on tapahtumateollisuuden kokoluokka Suomessa ja Oulun alueella. Tapahtumateollisuuden kokoluokkaa Suomessa arvioidaan hyödyntäen aluetaloudellisia yritystoimintatilastoja. Oulun tapahtumateollisuuden toimijoita ja heidän asenteitaan arvioidaan tutkielmassa toteutetun kyselytutkimuksen keinoin.

Tapahtumateollisuuden yritysten järjestämillä tapahtumilla on huomattavia positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia tapahtumia järjestävien yritysten muodostamien suorien palkka- ja verosummien lisäksi. Suurimpana näistä on ulkopaikkakuntalaisten tapahtumavierailijoiden kulutus tapahtuman järjestämispaikkakunnalla. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tapahtumilla on tärkeitä sosiaalisia vaikutuksia kulttuurin ilmaisussa ja kehityksessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Laaka, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.