University of Oulu

Arvonluonti pohjoismaisissa yrityskaupoissa vuosina 2010–2021

Saved in:
Author: Santalo, Mauno1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142771
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Santalo, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Reviewer: Huikari, Sanna
Kopsakangas-Savolainen, Maria
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan arvonluontia pohjoismaisissa yrityskaupoissa vuosina 2010–2021. Tutkielma sisältää katsauksen eri vuosikymmenillä tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla luodaan yleiskuva tutkittavasta aihealueesta. Tutkielman loppupuoliskolla tutkitaan pohjoismaisten yrityskauppojen arvonluontia yrityskaupan julkaisemisen yhteydessä sekä toteutuneiden että toteutumattomien yrityskauppojen osalta. Toteutumattomien yrityskauppojen tutkimisessa huomio kohdistuu erityisesti siihen, mikä vaikutus yrityskaupan peruuntumisella on target-yhtiön osakekurssiin ja täten markkina-arvoon.

Aineiston analyysissä hyödynnetään kuvailevaa tilastoanalyysiä. Analysointi nojaa pitkälti keskeisten tunnuslukujen laskemiseen ja toisaalta siihen, miltä osin tulokset ovat yhteneviä aiemman tutkimustiedon kanssa ja ovatko ne mahdollisesti yleistettävissä. Koska tutkimusaineisto käsittää vain 45 yrityskauppaa, on joidenkin yrityskauppojen osalta voitu tehdä myös pienimuotoista tapaustutkimusta ja täten saada syvällisempää tietoa kurssiliikkeistä tai tuottojen eroavaisuuksista eri periodeilla.

Tutkimusaineisto sisältää vuosien 2010 ja 2021 välillä julkistetut yrityskaupat, joissa osallisina ovat listatut pohjoismaiset yhtiöt. Tutkimuksen keskiössä on 45 käteisellä maksettua yrityskauppaa, joiden arvonluontia selvitetään sekä target- että ostajayhtiöiden osalta yrityskaupan julkistamisen yhteydessä. Aiemman tutkimuksen perusteella target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen voimakkaasti, kun taas ostajayhtiöiden reaktiot ovat maltillisempia. Tutkimustulokset toteutuneiden yrityskauppojen osalta ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa: target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen positiivisesti ja voimakkaasti, ostajayhtiöt maltillisesti. Tulosten mukaan toteutuneet yrityskaupat luovat arvoa.

Toteutumattomia yrityskauppoja tutkitaan vain target-yhtiöiden osalta. Tulosten mukaan target-yhtiöt reagoivat jälleen voimakkaasti yrityskauppauutiseen. Toteutumattomien yrityskauppojen osalta keskeisin löydös on target-yhtiön osakkeen keskimäärin positiivinen reaktio myös yrityskaupan peruuntumiseen. Löydös on keskeinen, sillä yrityskaupan peruuntumisen ajatellaan yleisesti vaikuttavan negatiivisesti target-yhtiön osakekurssiin. Tulosten mukaan myös toteutumattomat yrityskaupat luovat arvoa target-yhtiöiden osalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mauno Santalo, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.