University of Oulu

Ihmiselämän arvo : miten taloustiede asettaa hinnan ihmiselämälle?

Saved in:
Author: Alaiso, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142783
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Alaiso, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Marko
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on perehtyä ihmiselämän arvon taloustieteellisen määrittämisen teoriaan, ja arvioida sen pohjalta erilaisten ihmiselämän arvoon liittyvien artikkelien ja raporttien metodologiaa. Tutkielmassa pyritään perustelemaan, että miksi ihmiselämän arvon määrittäminen on relevanttia monia taloudellisia ja poliittisia päätöksiä tehdessä.

Tutkielmassa tarkasteltavia taloustieteellisiä malleja ihmiselämän arvottamiseksi ovat inhimillisen pääoman malli, maksuvalmiuteen perustuva malli, maksuvalmiusperusteisesti uudelleenmuotoiltu inhimillisen pääoman malli sekä laatuvakioitujen elinvuosien malli. Inhimillisen pääoman mallissa henkilön elämän arvon määritellään olevan yhteiskunnan kannalta hänen tuottavuutensa. Maksuvalmiuteen perustuvassa mallissa lasketaan henkilön tilastollisen elämän arvo tarkastelemalla hänen maksuvalmiuttaan tai valmiutta hyväksyä korvaus kuolemisen riskin muutoksesta. Maksuvalmiusperusteisesti uudelleenmuotoillussa inhimillisen pääoman mallissa määritetään henkilön tilastollisen elämän arvo tarkastelemalla henkilön maksuvalmiutta kuolemasta seuraavan tulevaisuuden tulojen menettämisen riskin pienentämiseksi. Laatuvakioitujen elinvuosien (QALY) mallin avulla on mahdollista määrittää arvo eri terveydentilassa vietetyille elinvuosille.

Maksuvalmiuteen perustuvat tilastollisen elämän määrittämisen mallit pohjautuvat vahvimmin hyvinvointitaloustieteeseen, sillä maksuvalmiutta kuolemisen riskin muutoksesta tarkastelemalla voidaan nähdä, että onko Pareto-parannus mahdollinen. Inhimilliseen pääomaan hyvinvointitaloustieteellinen perusta on heikompi, mutta se on yleisesti käytössä, sillä sen käyttämiseen tarvittavaa ansiotulodataa on helposti saatavilla. Laatuvakioituja elinvuosia käytetään terveydenhuollon kustannus-hyötyanalyyseissä, mutta menetelmässä ei itsessään voi määrittää ihmiselämän arvoa, sillä laatuvakoidun elinvuoden arvon laskemiseksi tulee olla valmiiksi jollakin muulla metodilla määritetty arvo kokonaiselle ihmiselämälle.

Taloustieteen ulkopuolisista kysymyksiä, joissa ihmiselämän arvottaminen on relevanttia, joita tutkielmassa tarkastellaan ovat terveydenhuollon ja tieturvallisuuden parantamisen resurssien kohdentamiseen käytettyjen kustannus-hyötyanalyysien taustalla olevat arviot ihmiselämän arvosta, sekä päihteiden käytön aiheuttamien välillisten kustannusten määrittäminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riku Alaiso, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/