University of Oulu

Raskaana olevan toistuva hakeutuminen päivystykseen : syyt, raskauden kulku ja ennuste

Saved in:
Author: Turtinen, Ellen1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142814
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Turtinen, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vääräsmäki, Marja
Pinola, Pekka
Reviewer: Sova, Henri-Juhani
Pinola, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Osa raskaana olevista hakeutuu päivystykseen toistuvasti raskauden aikana. Kattavaa selvitystä raskaana olevien naisten toistuvien synnytysvastaanottokäyntien syistä tai niiden aiheuttamasta kuormituksesta päivystystoimintaan ei kuitenkaan ole saatavilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ketä ovat ne synnyttäjät, joilla on toistuvia raskaudenaikaisia päivystyskäyntejä, millainen heidän raskauksiensa ennuste on ja mitkä ovat yleisimmät syyt raskaana olevien toistuville päivystyskäynneille. Tutkimme takautuvasti niiden vuonna 2019 ja 2020 Oulun yliopistollisessa sairaalassa synnyttäneiden naisten tietoja, jotka hakeutuivat synnyttäjien päivystysvastaanotolle raskausviikoilta 22 lähtien vähintään viisi kertaa raskauden aikana. Tiedot kerättiin Esko-potilastietojärjestelmästä ja OYS:n Ipana-synnytystietojärjestelmästä.

Päivystyskäyntejä oli tutkittavilla naisilla paljon. Valtaosa odottajista hakeutui ensimmäisen kerran päivystykseen jo ennen raskausviikkoa 28. Toistuvasti päivystykseen hakeutuneilla naisilla kolme yleisintä tulosyytä olivat supistukset (29,9 %), sikiön liikehälytys (18,1 %) ja lapsivedenmenoepäily (10,0 %). Pre-eklampsiaoireet olivat tulosyynä vain 6,9 % kaikista synnyttäjien vastaanottokäynneistä, mutta kuitenkin niistä jopa 71,1 %:ssa todettiin poikkeavia löydöksiä ja 44,7 %:ssa käynneistä jatkohoito järjestettiin osastolle, joten pre-eklampsian merkitys päivystystä ja erikoissairaanhoitoa kuormittavana syynä on merkittävä.

Kaikista päivystyskäynneistä lähes neljäsosassa tapauksista synnyttäjä otettiin osastolle jatkohoitoon. Tutkittavista 18,1 %:lla oli myös synnytyspelko-diagnoosi, mikä on hieman suurempi osuus yleiseen tasoon verrattuna. Tutkimusaineistossamme ennenaikaisten synnytysten osuus oli yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa yleisesti — 13,2 % lapsista syntyi ennenaikaisesti.

Kaikkinensa tutkimus antoi merkittävää tietoa raskaana olevien naisten toistuvien päivystyskäyntien syistä. Yleisimmät tulosyyt eli supistukset, liikehälytys ja lapsivedenmenoepäily aiheuttavat huomattavasti kuormitusta päivystystoimintaan. Myös pre-eklampsiaoireet ovat merkittävä tulosyy, sillä se johtaa varsin usein jatkotutkimuksiin tai jatkoseurantaan. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että toistuvasti päivystykseen hakeutuneilla naisilla ensimmäiset päivystyskäynnit toteutuvat melko aikaisin raskaudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ellen Turtinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.