University of Oulu

”Vapauteen Kristus meidät vapautti” : Catholic Worker Movementin kristillinen anarkismi vuosina 1943–1970

Saved in:
Author: Niskala, Nuusa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142815
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Niskala, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pihlainen, Kalle
Pietikäinen, Petteri
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradun aiheena on Catholic Worker Movementin kristillinen anarkismi vuosien 1943–1970 välisenä aikana. Tavoitteenani tässä työssä on vastata kysymykseen, millaista liikkeen kristillinen anarkismi oli ja mikä oli heidän käsityksensä vapaudesta.

Lähdeaineistoni tässä pro gradussa olen käyttänyt Catholic Worker -lehden vuosikertoja tutkimusajanjaksolta, liikkeessä keskeisesti vaikuttaneiden henkilöiden omaelämäkertoja sekä päiväkirjoja. Metodina minulla on ollut kriittinen diskurssianalyysi ja aatehistoriallinen lähiluku. Anarkismin tutkimus, poliittinen teologia ja korostetusti vapautusten teologioiden perinne sekä eletyn teologian -käsite ovat olleet tutkimuksellisia viitekehyksiä työlleni.

Aiemmassa tutkimuksessa on keskitytty enimmäkseen analysoimaan Catholic Worker Movementin teologiaa ja anarkistinen sitoutuminen on jäänyt lähes olemattomalle huomiolle. Tässä pro gradussani väitänkin, että Catholic Worker Movementin kristillinen anarkismi tulee kokonaisvaltaisemmin ymmärretyksi, kun otetaan huomioon myös liikkeen anarkistiseen perinteeseen liittyminen. Tämä on mahdollistanut Catholic Worker Movementin toiminnan näkemisen osana anarkistista perinnettä, ei pelkästään osana kirkkohistoriaa.

Catholic Worker Movement yhdistää omassa toiminnassaan sekä kristillistä traditiota että anarkistista teoriaa. Heidän mukaansa kristillinen usko radikalisoi ja Jeesuksen todellinen seuraaminen tarkoittaa anarkistisen yhteiskunnan rakentamista. Kristillistä teologiaa ja anarkistista teoriaa käytetään symbioottisesti, kun muotoillaan kristillisen anarkismin periaatteita. Teoria ja käytäntö kulkevat Catholic Worker Movementissa rinnakkain. He korostavat, että jos yksilö ottaa evankeliumin sanoman tosissaan ja elää sen mukaisesti, valtiolle ei ole enää tarvetta. Tärkeää on henkilökohtainen sitoutuminen ja transformaatio, mikä vaikuttaa yhteiskunnassa ruohonjuuritasolta käsin ylöspäin. Toiminnassaan Catholic Worker Movement pyrki rakentamaan anarkistista rinnakkaisvaltaa ja seuraamaan Jeesusta. Tämä näkyi esimerkiksi vapaaehtoisena köyhyytenä ja suorana toimintana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nuusa Niskala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.