University of Oulu

The importance of communication in esports : an ethnographic interview with a Finnish Counter-Strike: Global Offensive team

Saved in:
Author: Oksala, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142831
Language: English
Published: Oulu : A. Oksala, 2022
Publish Date: 2022-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Keisanen, Tiina
Siromaa, Maarit
Description:

Abstract

This thesis aimed to understand the views about communication from the perspective of esports players in the game Counter-Strike: Global Offensive. The study reveals why communication is essential for esports athletes, how the players practically use it inside and outside of the game, and how team cohesion affects their performance.

Literature of esports was discussed to provide a framework for the study. The views of esports players have seldom been studied. Therefore, this research provides valuable insights into the players’ and teams’ points of view about the importance of communication and team cohesion in an esports team.

An ethnographic interview was chosen as the method of data collection. Topics of interest were thought of beforehand, and research questions were formed. The discussion was recorded, coded, and formed into distinct themes discussed.

The main findings of the recording were formed into themes. The themes concerned the holistic nature of coaching in the team, the importance of communication within and outside of the game, the significance of group dynamics, and the meaning of professionalism. The team uses a holistic coaching approach in the team to address all aspects of the life of esports athletes. Communication inside the game was important because efficient communication helps the team be more precise and concise in-game. With the help of, e.g., abbreviations, the team can save time by calling out opponents’ positions. Communication outside of the game was important because giving feedback to each other is an essential and challenging skill to learn. However, its benefits are players’ development, which is vital for growth in the esports scene. Team cohesion and player bonds were valued, and the main reason the team has stayed together for a long time is because of these factors. The players’ thoughts of thorough preparations, the coach’s knowledge, and the team’s structured work ethic gave rise to a sense of professionalism.

Kommunikoinnin tärkeys e-urheilussa : etnografinen haastattelu suomalaisen Counter-Strike: Global Offensive -joukkueen kanssa

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää kommunikaation merkitys e-urheilijoiden näkökulmasta pelissä Counter-Strike: Global Offensive. Tutkimus pyrki selvittämään, miksi juuri kommunikaatio on tärkeä pelaamisen osa-alue e-urheilijoille, miten pelaajat kommunikoivat pelatessaan ja pelin ulkopuolella, sekä miten joukkueen yhtenäisyys vaikuttaa suoriutumiseen pelissä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin e-urheilun kirjallisuutta, jotta saavutettaisiin kokonaisvaltaisempi ymmärrys aiheesta. E-urheilijoiden näkökulmia on harvoin tutkittu tieteellisessä kirjallisuudessa, jonka vuoksi tämä tutkimus tuo lisää tärkeää tietoa kommunikaation ja joukkueen yhtenäisyyden tärkeydestä pelaajien sekä joukkueen näkökulmasta.

Metodina aineiston keruussa käytettiin etnografista haastattelua. Keskustelun aiheet mietittiin ennen keskustelua yhdessä pelaajien ja joukkueen valmentajan kanssa. Pelaajien, valmentajan ja minun väliseni keskustelu äänitettiin. Äänityksen jälkeen dataa kuunneltiin ja siitä valikoitiin tutkimuksessa käytettävät osiot, jotka lopulta teemoiteltiin.

Päälöydökset datasta jaettiin viiteen eri teemaan. Teemat käsittelivät aiheittain seuraavia asioita: joukkueen kokonaisvaltainen valmennus, kommunikaation merkitys pelissä, kommunikaation merkitys pelin ulkopuolella, joukkueen yhtenäisyys sekä joukkueen ammattimaisuus. Joukkue korosti valmennuksen kokonaisvaltaisuutta; e-urheilijoiden elämien eri osa-alueet ja niiden tasapaino otettiin huomioon kokonaisuutena valmennuksessa. Pelaajat korostivat myös joukkueen kommunikaation merkitystä pelatessaan. Kommunikaation tuli pelaajien mielestä olla yksiselitteistä ja täsmällistä, jotta virheiltä vältyttäisiin pelissä. Kommunikaation tärkeyttä myös pelin ulkopuolella painotettiin esimerkiksi palautteen annon osalta. Joukkueen toimivuuden edellytyksenä koettiin olevan yhtenäisyys pelaajien ja valmentajan kesken. Joukkueen ammattimaisuus ilmeni pelaajien huolellisella valmistautumisella harjoituksiin ja kilpailuihin, valmentajan ammattitaidolla ja pätevyydellä sekä joukkueen korkealla työmoraalilla pelaamisessa vaadittavien taitojen kehittymisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Oksala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.