University of Oulu

Jakarta EE ja Spring : sovellusarkkitehtuurin migraatio viitekehyksestä toiseen

Saved in:
Author: Meriläinen, Toomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152867
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Meriläinen, 2022
Publish Date: 2022-06-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Leppänen, Teemu
Reviewer: Lovén, Lauri
Leppänen, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutkittiin Jakarta EE -määrittelyn ja Spring-viitekehyksen eroavaisuuksia. Tämä tehtiin suunnittelemalla ja luomalla RESTful esimerkkisovellus Java-kielellä, jossa sovellus lähtökohtaisesti oli Jakarta EE -palvelimella ajettava, mutta se askeleittain päivitettiin käyttämään Spring-viitekehystä.

Työn alussa määriteltiin esimerkkisovelluksen vaatimukset ja Spring-migraation eri vaiheet. Työssä havaittiin useampia lähestymistapoja uudistaa käyttöliittymä kun kyseessä on Spring-migraatio. Migraatioon kuului myös sovelluksen testijoukkojen päivitys.

Työssä tuli ilmi, että jakamalla sovellus mikropalveluiksi voidaan Spring-migraatio suorittaa pienissä askeleissa. Tällöin migraation eri vaiheet voidaan toteutttaa häiritsemättä liikaa muuta samanaikaisesti tapahtuvaa kehitystyötä.

Spring-sovellusten, erityisesti Spring Boot -sovellusten, edut Jakarta EE -palvelinsovelluksiin verrattuna ovat niiden helppo konfiguroitavuus, pystyttäminen ja yleinen keveys. Työ näyttää kuinka vastaavat toiminnallisuudet ylläpidetään korvaamalla Jakarta EE -määrityksen tarjoamat ominaisuudet vastaavilla ratkaisuilla, joita löytyy nykyään Spring-viitekehyksestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toomas Meriläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/