University of Oulu

Paviljonki Mustasaaren keskustaan kierrätetyistä materiaaleista

Saved in:
Author: Seppänen, Anastasia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 45.8 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152900
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Seppänen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteisen diplomityöni aiheena on Paviljonki Mustasaaren kunnan keskustaan. Työn tavoitteena on laatia paviljongista luonnossuunnitelma, jossa noin puolet rakennusmateriaaleista ovat kierrätettyjä materiaaleja. Diplomityö on toteutettu toimeksiantona Mustasaaren kunnalle. Mustasaari toivoo paviljongin olevan arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, kutsuva ja näyttävä. Kunnan pyrkimyksenä on rikkoa ennakkoluulot kierrätys- ja uusiomateriaaleista, ja sitä kautta vaikuttaa ihmisten asenteisiin kierrätystä kohtaan kiertotaloutta edistäen.

Työni koostuu viidestä osasta: johdannosta, kiertotalous ja rakennusmateriaalien kierto -teoriaosuuksista, referenssinalyysistä ja itse suunnitelmasta. Kiertotalouden osassa käyn läpi syitä, miksi nykyinen lineaarinen talousmallimme ei enää palvele meitä, ja miksi meidän on siirryttävä kiertotalousmalliin. Lisäksi puhun kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä. Rakennusmateriaalien kierron osiossa käyn läpi, miksi purkumateriaaleja kannattaa kierrättää ja miten niiden kelpoisuuden voidaan varmistaa. Lisäksi pohdin purkumateriaalien hyödyntämisen laatua sekä mahdollisia esteitä.

Koska luonnossuunnitelman arkkitehtuurin tavoite on rikkoa ennakkoluulot materiaalien uudelleenkäytöstä, tutkin Referenssien analyysin -osiossa arkkitehtonisesti onnistuneita kiertotalousperiaatteen mukaisia rakennuksia. Suunnitelmaosio koostuu suunnitteluprosessista, käytettyjen kierrätysmateriaalien kuvailusta ja luonnossuunnitelmani esittelystä.

Pavilion from recycled materials in Korsholm municipality

Abstract

My master’s thesis is a design oriented work about a pavilion in the center of Korsholm municipality. The aim of this work is to present a proposal for the pavilion in which about half of the building materials are recycled. This thesis was commissioned by the Korsholm municipality. Korsholm hopes for the pavilion to be architecturally impressive and inviting. The municipality aims to break down prejudices about reused and recycled materials, and thereby influence people’s attitudes towards recycling and at the same time promote a circular economy.

My thesis consists of five parts: Introduction, Circular Economy, Circulation of Building Materials, Reference Analysis and Design. In the Circular Economy section I will go through the reasons why our current linear economic model no longer serves us and why we need the transition to a circular economy. Additionally, I will talk about circular economy in context of the built environment. In the section on the Circulation of Building Materials, I will go through the reasons why it is worth recycling and reusing demolition waste, and how to ensure its suitability for further use as a material. Moreover, I will discuss the quality and limitations of the utilization of such materials.

Since the goal of the design project is to break the prejudices about the reuse of materials, I examine aesthetically pleasing buildings that follow the circular economy principles in the Reference Analysis section. The Design section consists of the design process, a description of the recycled and reused materials in the project, and a presentation of the final design.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anastasia Seppänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/