University of Oulu

Funkishuoltoaseman käyttötarkoituksen muutos ravintolaksi

Saved in:
Author: Piirainen, Risto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 36 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152905
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Piirainen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Työn pääsisältö koskee nimensä mukaisesti huoltoasemarakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelua ravintolaksi. 1953 valmistunut rakennus sijaitsee Kuopion Niiralassa ja edustaa tyyliltään funktionalismia.

Työssä pohditaan rakennuksen historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja sekä tutustutaan rakennuksen historiaan ja sen aikana toteutuneisiin muutoksiin. Huoltoaseman ympäristoä käydään läpi niin isossa kuin pienessä mittakaavassa.

Rakennus on kärsinyt kosteusongelmista ja huoltamotoiminnan aikana osa sen alapuolisista maa-aineksista on pilaantunut. Rakennuksen kuntoa käydään läpi rakennusosittain ja pohditaan myös niiden rakennustaiteellista arvoa rakennukselle.

Rakennus on suojeltu ja sen kaupunkikuvallisesti arvokas ilme tulee säilyttää. Julkisivujen suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomioita. Rakennuksen kunnostamiselle on hahmoteltu erilaisia korjausperiaatteita ja niin ikään ravintolan toiminnalle hahmoteltu vaihtoehtoiset toimintamallit. Lopulliseen suunniteluratkaisuun on tästä syystä useita mahdollisuuksia. Pidemmälle viedyt suunnitelmat on toteutettu kahdesta eri ratkaisusta.

New purpose of use for a functionalist gas station as a restaurant

Abstract

The main focus of the thesis is to plan a new purpose for an old gas station which is updated as a restaurant. Originally the building was completed in 1953. It locates in the Kuopio district of Niirala and represents the functionalist style of its time.

Both historical and architectonical values of the building are considered during the design process. Simultaneously the history of the building and its past changes are explored to support the chosen options. The surrounding areas are presented in larger and smaller scale.

The original building has suffered from dampness during its time as a gas station, and some of the soil beneath it has been spoiled. The overall conditions of the building are studied, and it is reflected in the architectonic values.

The old gas station is a protected building, meaning its valuable appearance should be protected. Therefore a lot of consideration has been put into the planning of the facade. Optional solutions are planned for the renovation’s main principles. There are also options for varying types of restaurants that would be suitable for the existing building. Due to this, there are multiple solutions as a final result. In this work, selected two options are planned further.

see all

Subjects:
Copyright information: © Risto Piirainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.