University of Oulu

CAVE rakennukseen perehdyttämisessä : demo: opetustilat

Saved in:
Author: Sahrman, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152910
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sahrman, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne
Soikkeli, Anu
Description:

Tiivistelmä

Rakennusalan digitalisoituminen on käynnissä oleva trendi ja sen tuomat teknologiset ratkaisut mahdollistavat uudenlaisia menetelmiä ja palveluita. Tässä diplomityössä tutkitaan, voisiko arkkitehdin työ rakennuksen parissa jatkua vielä suunnittelun ja käyttöönoton jälkeenkin. Työn tavoitteena on tarkastella CAVE-virtuaaliympäristön hyödyntämisen mahdollisuuksia tiloihin liittyvässä perehdytyksessä ja rakennuksen käyttöönotossa.

Tutkimusmenetelminä ovat olleet kirjallisuuskatsaus ja haastattelut sekä suunnittelun avulla tutkiminen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kohtaavat rakennusalan digitalisoituminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä palvelumuotoilu. Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin demonstraatio käyttäjien perehdyttämisestä koulun muuntojoustaviin tiloihin virtuaalimallien tarkasteluun kehitetyssä CAVE-virtuaaliympäristössä. Työn rakenne noudattaa palvelumuotoilussa käytettyä tuplatimanttimallia.

Diplomityössä tarkastelun viitekehyksenä ovat olleet koulu-, sairaala- ja tehdasrakentamisen osa-alueet. Haastatteluiden ja järjestetyn demonstraation pohjalta vaikuttaa, että virtuaaliympäristöpohjaisesta tiloihin liittyvästä perehdyttämisestä voisi olla hyötyä niin rakenteilla olevissa kuin jo toteutuneissakin rakennuksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Sahrman, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.