University of Oulu

Alakoulun opettajien kokemuksia rauhallisen oppimisympäristön turvaamisesta

Saved in:
Author: Harjunpää, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152916
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Harjunpää, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Kauppi, Veli-Mikko
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu- tutkielman aiheena on rauhallinen oppimisympäristö. Tutkielman tavoitteena on saada selville, miten alakoulun opettajat määrittelevät rauhallisen oppimisympäristön sekä millaisia keinoja alakoulun opettajilla on turvata rauhallinen oppimisympäristö luokassa. Tutkielman tavoitteena on myös saada selville asioita, jotka luovat rauhattomuutta luokkaan ja tuoda ilmi opettajien kokemuksia avuttomuuden ja turhautuneisuuden tunteista työssään.

Tämä tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistui viisi alakoulun opettajaa, jotka ovat työskennelleet alalla vähintään vuoden ajan. Osallistujista kaksi oli erityisopettajia. Haastattelu oli teemahaastattelu, joka toteutettiin Teams- sovelluksella maaliskuussa 2022. Teemahaastattelu valikoitui tutkimuksen haastattelumuodoksi, sillä teemahaastattelussa tutkija pystyy tekemään tarkentavia kysymyksiä sekä kysymykset voidaan kysyä sekalaisessa järjestyksessä. Haastatteluiden jälkeen aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tutkimukseen osallistuneet opettajat määrittelivät rauhallisen oppimisympäristön psyykkisenä sekä fyysisenä turvallisuutena. Alakoulun opettajien mielestä tärkeää on, että lapsella on turvallinen olo koulussa eikä kenenkään tarvitsisi pelätä kiusaamista. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että rauhattomuutta luokkaan voi syntyä ihan pienistäkin asioista, mutta tässä tutkimuksessa tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että oppilaiden levottomalle ja huonolle käytökselle on aina jokin syy. Yksikään lapsi ei käyttäydy levottomasti tai huonosti ilman käytöksen taustalla olevaa syytä. Tämän tutkimuksen avulla vasta valmistuneet opettajat saavat vinkkejä keinoista, joita alakoulun opettajat käyttävät turvatessaan rauhallisen oppimisympäristön omassa luokassaan. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole löytää keinoja poistaa kaikkia työrauhaongelmia kouluista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Harjunpää, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.