University of Oulu

Kasvien reagointi mutualistisiin ja patogeenisiin sieniin

Saved in:
Author: Varjo, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206162953
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Varjo, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kasvit muodostavat maaperän mikrobien kanssa sekä hyödyllisiä että haitallisia suhteita. Yhteiselo niiden välillä on saanut alkunsa kasvien levittäytyessä maalle satoja miljoonia vuosia sitten. Kasvien pitää osata puolustautua haitallisia mikrobeja vastaan ja samalla tukea hyödyllisiä suhteita. Kaikki mutualistiset suhteet eivät ole kehittyneet samaan aikaan ja niiden kehitystä pystytään seuraamaan fossiililöytöjen avulla. Sekä mutualistisia että patogeenisiä suhteita on kolme. Miten kasvit erottavat ne toisistaan ja reagoivat kuhunkin suhteeseen on tämän tutkielman aihe.

MAMP-käynnisteisessä immuniteetissä kasvit tunnistavat sienien soluseinissä olevia rakennemolekyylejä erilaisilla reseptoreilla omien solujensa soluseinissä. Kitiini, glukaanit ja flagelliinit käydään läpi tarkemmin, pureutuen niiden rakenteisiin ja aiheuttamiin signalointikaskadeihin. Esittelen myös MAMP-käynnisteisen immuniteetin aiheuttamat reaktiot kasveissa, kuten happiradikaalien tuotannon ja PR-proteiinien synteesin. Näihin tutustutaan tutkielman myöhemmissä luvuissa tarkemmin.

MAMP-käynnisteistä immuniteettiä nopeampi ja voimakkaampi puolustusvaste on vaikuttajakäynnisteinen immuniteetti, joka johtaa useimmiten hypersensitiiviseen vasteeseen. Tälle olen keskittänyt aivan oman kappaleen, sen ollessa yksi tärkeimmistä puolustusvasteista biotrofisia ja hemibiotrofisia patogeenejä vastaan. Vaikuttajakäynnisteiseen immuniteettiin kuuluvat isona osana myös resistenssigeenien koodaamat NBS-LRR-proteiinit, jotka ovat olennainen osa patogeenien tunnistamisessa.

Tutkielmassa myöhäisten vasteiden osalta käsitellään kasvihormonit ja niiden tuottamat PR-proteiinit sekä miten ne vaikuttajat kasveissa sienikolonisaatioiden aikana. Hieman yllättäen tutkielman tekemisen aikana mielenkiintoisimmaksi aiheeksi nousi mikro-RNA:t ja niiden monipuolinen toiminta geeniensäätelyssä.

Lopuksi kokoan reagointitavat yhteen ja pohdin, minkä aihealueiden tutkiminen edesauttaisi kasvien puolustautumismekanismien yleistä ymmärrystä parhaiten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Varjo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/