University of Oulu

Hakkuriregulaattorin tehoasteen kuormituksen vaikutus bandgap-jännitereferenssien toimintaan

Saved in:
Author: Marin, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172955
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Marin, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutustutaan lyhyesti bandgap-jännitereferenssien ja ensimmäisen asteen lämpötilakompensoinnin periaatteisiin. Työssä esitellään mittauksia, joiden tarkoituksena oli varmistaa erään IC-piirin maadoitusstrategian toimivuus, sekä tutkia vaikuttaako piirin käyttöjännite piirillä olevien jännitereferenssien lähtöjännitteeseen. Maadoitusta testattiin kuormittamalla samalla testipiirillä olevia hakkuriregulaattorin tehoasteita ja mittaamalla kytkeytyykö niistä häiriötä referenssilohkojen referenssijännitteeseen.

Regulaattorin ollessa käynnissä yksi kolmesta referenssilohkosta käyttäytyi muista poikkeavalla tavalla, ja sen referenssijännite vaihteli eri parametrien funktiona jopa noin 40–50 mV, eli noin 3–4 % tavoitejännitteestä. Vika paikallistettiin piirikuviossa ja korjattiin, minkä jälkeen kaikki kolme referenssilohkoa käyttäytyivät odotetulla tavalla. Referenssijännitteiden vaihtelu eri parametrien funktiona oli suurimmillaan enää noin 0,3 %, eikä regulaattoreiden toiminnan havaittu vaikuttavan referenssilohkoihin.

Työ sisältää mittaussuunnitelman, mittauksia varten luodut LabVIEW-testiohjelmat, mittaustulokset, piirille tehdyt korjaustoimenpiteet ja tuloksista tehdyt päätelmät.

Effect of a switching regulator power stage on the operation of bandgap voltage references

Abstract

This bachelor’s thesis gives a short introduction to the principles of bandgap voltage references and first order temperature compensation. It presents measurements for testing the grounding strategy of an integrated circuit, and for testing if the supply voltage level affects the bandgap voltage references on the chip. Grounding was tested by operating switching regulator power stages located on the same integrated circuit and measuring their effect on bandgap voltage references.

While regulator was turned on one voltage reference behaved differently compared to other two, with reference voltage varying between 40–50 mV or 3–4 % of the target value. The cause was located on the layout and fixed, after which all three voltage references behaved as expected. Reference voltage maximum variation as a function of different parameters was approximately 0.3 % and the regulators did not affect the voltage references.

Thesis consists of the measurement plan, created LabVIEW programs, measurement results, corrections made on the chip, and conclusions based on the results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Marin, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/