University of Oulu

Keskustatoimintojen kortteli osana julkista kaupunkitilaa : suunnitelma Seinäjoen asemakorttelista

Saved in:
Author: Ihalainen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 30.8 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172969
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ihalainen, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Keskustatoimintojen kortteli osana julkista kaupunkitilaa — Suunnitelma Seinäjoen asemakorttelista on suunnitelmapainotteinen työ, jonka tavoitteena on luoda luonnostasoinen suunnitelma Seinäjoelle rakennettavasta asemakorttelin uudisrakennusten kokonaisuudesta. Lähestyn suunnittelutyötä korttelin julkisuushierarkian näkökulmasta tutkien uudisrakenteisen keskustatoimintojen korttelin roolia julkisen kaupunkitilan jatkeena. Pohdin arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta kortteliin sijoittuvien tilojen toiminnallisuutta, ja suunnitteluratkaisuja, jotka palvelevat julkisen kaupunkitilan muodostumista ja siihen liittyvien yksityisempien tilojen tarpeita.

Laatimani suunnitelma on henkilökohtainen ehdotukseni asemakorttelin uudisrakentamisesta ja sen tarkoitus on luoda puitteet diplomityöni aiheen tutkimiselle suunnittelutyön kautta. Suunnitelma sisältää asemakeskuksen lisäksi siihen liittyvän perhepalvelukeskuksen, liike- ja toimitilaa sekä asuinrakentamista. Suunnittelutehtävä pohjautuu Seinäjoen kaupungin järjestämään KVR-kilpailuun. Suunnitelmaosuuden lisäksi työni sisältää kirjallisen, suunnitelmaa taustoittavan osan.

City block as part of public cityscape : concept plan of Seinäjoki station block

Abstract

My diploma thesis is a plan-focused work which aim is to create a concept design for the new buildings of Seinäjoki railwaystation city block. My concept plan revolves around the theme of public and private spaces and how a city block could be designed to enrich its surrounding public cityscape. I reason my design solutions on functionality and placement of spaces and how theses aspects affect the actualization of public and private space.

This design project is a personal proposal for the staton cityblock and it serves as a platform to study and create architectural plan on the theme of public and private space. The station city block includes spaces of a healthcare center, business and office spaces and housing. This design project is based on a joint architecture-contractee competition oraganized during summer 2021 by city of Seinäjoki. I have included a written theory section that discusses the themes of pulic space and its functional aspects that my plan tries to utilise and realise.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Ihalainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.