University of Oulu

Hostelli Martinkulma

Saved in:
Author: Nostolahti, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 41.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172977
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Nostolahti, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö on tehty suunnittelupainotteisena. Idea diplomityöhön syntyi halusta suunnitella hostellinkaltainen rakennus kaupunkiympäristöön. Diplomityön alkuprosessia edisti vireillä oleva Turun kaupungin asemakaavan muutos. Muutos koskee Turun keskustassa sijaitsevan kahden tontin muodostaman korttelin toista tonttia, jolle on tarkoitus rakentaa pelkkien liike- ja toimistorakennusten sijasta asuinkerrostaloja, jotka sisältävät pienen määrän liike- ja toimistotilaa. Tässä fiktiivisessä diplomityössä tontille on suunniteltu hostelli, joka on työn painopiste. Lisäksi tontille on suunniteltu kaksi asuinkerrostaloa luonnostasolla.

Diplomityö on jaettu viiteen osaan. Ensimmäinen osa johdattelee lukijan diplomityöhön tekijän omakohtaisten kokemusten sekä inspiraatiota herättävien esimerkkien kautta sekä kertoo lyhyesti myös suunnittelualueeseen liittyvistä kaavoitusprosesseista. Toisessa osassa tutustutaan hostellitoiminnan historiaan sekä hostellitoimintaan nykypäivän Suomessa. Tässä osassa tarkastellaan lisäksi neljän nykypäivän hostellin toimintaa ja ominaisuuksia, joista on myös haettu inspiraatiota tämän diplomityön suunnittelussa. Kolmas osa kuvaa suunnittelualueen ympäristöä, tiivistää suunnittelupaikan historian eri vaiheita ja sisältää lopuksi kuvauksen suunnittelupaikan nykytilasta. Neljännessä osassa esitellään suunnitelma diplomityön painopisteenä olevasta hostellista sekä luonnossuunnitelma suunnittelupaikalle tulevista asuinkerrostaloista. Viimeisessä osassa pohditaan työn onnistumista sille annettuja tavoitteita peilaamalla.

Diplomityön tavoitteena on ollut luoda suunnittelualueen korttelista eheä, turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus, jossa kaupunkimiljöö sekä muu ympäristö ja ympäröivät rakennukset on otettu huomioon. Hostellin suunnittelun tavoitteena on ollut luoda yhteisöllisyyteen kannustavia tilaratkaisuja, huomioida erilaisten ihmisten tarpeita sekä suunnitella kutsuvaa ja ajatonta arkkitehtuuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Nostolahti, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.