University of Oulu

Dystooppiset yhteiskunnat ja rakenteellinen väkivalta Piia Leinon teoksissa Taivas ja Yliaika

Saved in:
Author: Smolander, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172983
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Smolander, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Korpua, Jyrki
Kuusisto, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelen lähiluvun keinoin Piia Leinon teoksia Taivas (2017) ja Yliaika (2020). Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, millaisia teosten dystooppiset yhteiskunnat ovat ja millainen rooli rakenteellisella väkivallalla on niissä. Lisäksi tarkastelen, millaisin kaunokirjallisin keinoin dystooppisia yhteiskuntia ja rakenteellista väkivaltaa teoksissa kuvataan.

Teoreettisena taustanani toimii utopia- ja dystopiakirjallisuuden tutkimus, jonka pohjalta esitän kriittisen eutopian käsitettä uudeksi tarkentavaksi lajikategoriaksi. Hyödynnän myös Darko Suvinin kognitiivista vieraannuttamista ja novumia käsittelevää tuotantoa sekä venäläisten formalistien esittelemää vieraannuttamisen käsitettä. Väkivallan käsitteistön osalta tuon tarkasteluuni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väkivaltasanastoa sekä Johan Galtungin rakenteellisen väkivallan käsitteen.

Taivaan novumeita ovat virtuaalimaailma Taivas sekä masennuksen kaltainen lamaannus. Teoksen dystooppista yhteiskuntaa leimaavat yksinäisyys, kasvottomuus ja tulevaisuudettomuus. Kognitiivinen vieraannuttaminen tuo kriittisesti esille oudolta vaikuttavan yhteiskunnan, ja esimerkiksi henkilöhahmojen kautta huomio kääntyy takaisin oman aikamme ilmiöihin. Dystooppisuus välittyy teoksessa erilaisten henkilöhahmojen, heidän taustojensa sekä diskurssien vastakkainasettelujen kautta. Taivas hyödyntää myös intertekstuaalisia yhteyksiä dystopiakirjallisuuden klassikoihin.

Yliajan yhteiskunnan keskeisin dystooppinen piirre ja novum on Lex 75, kansalaisuutta iän perusteella rajaava laki. Dystooppisina voidaan nähdä myös spektaakkelimainen media, kuolinpäivän tuotteistuminen ja ihmissuhteiden heikentyminen. Kaunokirjallisiin keinoihin, joilla kuva Yliajan yhteiskunnasta rakentuu, lukeutuvat esimerkiksi keskenään ristiriitaista tietoa antavat tekstilajit, diskurssien ja kielenkäytön tapojen yhdistely sekä intertekstuaaliset viittaukset esimerkiksi kotimaiseen runouteen, laululyriikoihin ja Aleksis Kiven teksteihin.

Rakenteellista väkivaltaa on Taivaassa nähtävissä riippuvuutta aiheuttavan virtuaalimaailman, kerjäläisjärjestelyn, rasistisen kansalaisuuden rajauksen sekä epäoikeudenmukaisen resurssien ja vallan jakautumisen muodossa. Rakenteellista väkivaltaa kuvataan Taivaassa esimerkiksi passiivirakenteilla ja metonyymisillä ilmauksilla, jotka häivyttävät väkivallan alkulähdettä. Rakenteellista väkivaltaa Yliajassa edustaa keskeisimmin Lex 75, jonka kuvailemisessa käytetään vaikuttamaan pyrkivää kieltä ja eufemistisia ilmauksia. Leinon teoksista voi tunnistaa sekä rakenteellista että kollektiivista väkivaltaa, ja nämä kaksi väkivallan muotoa näyttävät olevan teoksissa yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Smolander, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/