University of Oulu

Mobiiliterveydenhuollon mahdollisuudet ja haasteet kehitysmaissa

Saved in:
Author: Koivisto, Vilina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172990
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Koivisto, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Mobiiliterveydenhuollolla (eng. mobile health) tarkoitetaan mobiiliteknologian avulla mahdollistettua terveyden tai hyvinvoinnin tarkkailua ja hoitoa. Puhelimet ovat kiistämättä yksi menestyvimmistä ja nopeimmin omaksutuista moderneista teknologioista niin kehitysmaissa kuin muualla maailmassakin. Mobiiliteknologian suosion myötä puhelimen omistaa yhä useampi henkilö, ja tämän myötä interventioita voidaan toimittaa yhä laajemmalle joukolle. Mobiiliterveydenhuollon tilanne kehitysmaissa ei kuitenkaan ole yhtä hyvällä tasolla kuin teollisuusmaissa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mobiiliterveydenhuollon tilaa kehitysmaissa, millaisia haasteita sen käyttöön liittyy ja millaiset ovat mobiiliterveydenhuollon tulevaisuuden mahdollisuudet. Tutkimuksessa nousi esille mobiiliterveydenhuollon positiivinen vaikutus jo toteutetuissa projekteissa. Mobiiliteknologian avulla projekteja voitaisiin skaalata, palveluiden saatavuutta parantaa ja niiden tasoa nostaa, sekä laskea terveydenhuollon kustannuksia. Mobiiliterveydenhuoltoa voitaisiin toteuttaa monilla osa-alueilla, kuten: koulutuksen ja tietoisuuden parantaminen, datan kerääminen ja tarkkailu etänä, kommunikaation parantaminen terveydenhoidon työntekijöille, tautien ja epidemioiden leviämisen seuranta, sekä paremman oire- ja hoitotuen mahdollistaminen. Mobiiliterveydenhuollon käyttöön liittyy kuitenkin vielä paljon teknisiä, sosiologisia ja taloudellisia haasteita. Tutkimuksessa nostettiin esille projekteja liittyen mobiiliteknologian mahdollistamaan kommunikaatioon sekä datan keräämiseen ja tarkkailuun etänä. Etämittauksilla voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi raskaana olevan tai pitkäaikaishoitoa vaativan potilaan tarkkailu, neuvonta sekä yleinen tiedonkulku. Toisaalta sms-teknologia koettiin matalien kustannusten ja saatavuutensa ansiosta oivaksi keinoksi toteuttaa mobiiliterveydenhuoltoa. Tulevina vuosina mobiiliterveydenhuolto tulee olemaan tärkeässä roolissa terveydenhuollon tukena erityisesti alipalveluille ja palvelemattomille väestöryhmille. Tutkimusta ja testausta pitäisi kuitenkin tehdä paljon enemmän, jotta jo onnistuneita palveluita ja järjestelmiä voitaisiin ottaa entistä laajempaan käyttöön. Jo tehtyjen tutkimusten avulla voitaisiin vedota päättäjiin ja yrityksiin, jotta heidät saataisiin jatkossakin aktiivisesti mukaan erilaisiin projekteihin ja tutkimuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilina Koivisto, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.