University of Oulu

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus pelillisyyden tukena : systemaattinen kartoitustutkimus

Saved in:
Author: Karvonen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206173005
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Karvonen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Rantala, Leevi
Halonen, Raija
Description:

Tiivistelmä

Pelillisyyttä, virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta on tutkittu laajasti edellisten vuosikymmenten aikana. Ei kuitenkaan ole olemassaselkeää näkymää nykyisestä tietämyksestä liittyen erityisesti virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen pelillistämisen tukena.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, miten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyistä on raportoitu käyttäjien motivoinnissa ja sitouttamisessa osana pelillistettyjen palvelujen käyttöä. Analyysi tehtiin systemaattisen kartoitustutkimuksen avulla, jolloin oli mahdollista luoda yleiskuva aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Kartoitukseen valikoitui haun ja suodatuksen jälkeen 16 artikkelia, joiden perusteella tutkimuskenttää jäsennettiin. Artikkelit luokiteltiin sovellusalueiden, pelillisten elementtien, tutkimustyypin ja julkaisuvuoden perusteella.

Sovellusalueiden osalta tutkimuskentän fokus oli erityisesti koulutuksen ja opetuksen alalla. Pelillisten elementtien osalta tutkituimpia elementtejä olivat palaute ja avatar. Myös perinteisesti yleiset elementit kuten pisteet ja eteneminen olivat vahvasti edustettuna. Vallitseviksi tutkimusten tyypeiksi tunnistettiin ratkaisuehdotukset ja arviointitutkimukset.

Olemassa olevasta tutkimuksesta oli mahdollista nähdä nouseva trendi julkaisumäärissä. Ensimmäinen tutkimuskysymykseen liittyvä tutkimus julkaistiin 2013, jonka jälkeen vuosittaiset julkaisumäärät ovat nousseet. Sovellusalueiden osalta ensimmäiset tutkimukset käsittelivät tekniikkaa ja koulutusta. Tämän jälkeen tutkimuskenttä on vähitellen laajentunut kaikille tunnistetuille aloille.

Tässä tutkimuksessa esitetty yleiskuva aikaisemmasta tutkimuksesta toimii johdatuksena tutkimuskenttään. Tutkimusalueesta löydettiin myös joitain aukkoja ja näin ollen myös jatkotutkimuskohteita. Pelillisten elementtien osalta tarina ja tutkiminen olivat vähemmän tutkittuja elementtejä. Tutkimustyypiltään yksikään artikkeleista ei ollut validointitutkimus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Karvonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.