University of Oulu

Koulukoira luokkahuoneessa

Saved in:
Author: Junnola, Saana1; Turkia, Ronja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206173010
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Junnola; R. Turkia, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tutkia koulukoiratoimintaa suomalaisessa yleisopetuksessa. Aihe on rajattu alakoulun kontekstiin, sillä ikäluokka on luokanopettajia ajatellen relevantein ja tutkimusta koulukoirista yleisopetuksessa ei löydy juurikaan. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka pohjana on käytetty suurilta osin kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita, aikaisempia tutkimuksia sekä muuta kirjallisuutta. Lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty muun muassa suomalaisen Kennelliiton ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n nettisivustoja.

Koulukoiralla tarkoitetaan koiraa, joka on testattu Opetushallituksen (2022) määrittelemien kokeiden avulla soveltuvaksi työskentelemään kouluissa. Myös koiran ohjaajan tulee olla suorittanut vaaditut koulutukset toiminnan toteuttamiseksi. Kansainvälisesti termiä koulukoira ei juurikaan käytetä, vaan tutkimuksissa puhutaan koulussa työskentelevistä terapiakoirista. Suomessa koulukoira on vakiintunut termi kuvaamaan koulussa työskentelevää koiraa. Koulussa työskentelevä opettaja voi itse käydä koiransa kanssa vaaditut koulutukset ja työskennellä yhdessä koiran kanssa, tai koiralla voi olla oma ohjaaja, jonka kanssa tämä käy sovitusti koululla työskentelemässä.

Koulukoira vaikuttaa oppilaisiin ja opetukseen monin eri positiivisin tavoin. Tutkielmassa koulukoiraa kuvataankin sen tuomien hyvien puolien kautta, mutta myös toiminnan mahdolliset haasteet on tuotu esille. Tutkielman teoria perustuu suurilta osin erityisopetuksessa tehtyihin tutkimuksiin, joita on peilattu vastaamaan yleisopetuksen tarpeita. Tutkielman löytöjen perusteella koulukoiratoiminta on monesta eri näkökulmasta kannattavaa ja suositeltavaa. Koulukoiratoiminnassa on kuitenkin käytettävä ainoastaan soveltuvuuskokein testattuja koiria, jotta toiminta ei aiheuta vaaratilanteita eikä aiheuta haittaa eläimen hyvinvoinnille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Junnola; Ronja Turkia, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/