University of Oulu

Deep brain stimulation : hoito ja hoidon tarkkuuteen vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Virtanen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206173013
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Virtanen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Syväaivostimulaatio on jo pitkään ollut tehokas tapa lukuisten neurologisten sairauksien pysyvään hoitoon mahdollistaen esimerkiksi Parkinsonin taudissa parhaimmillaan potilaan täyden itsenäisyyden palauttamisen ja lääkityksestä luopumisen. Syväaivostimulaatiota voidaan pitääkin eräänlaisena ”aivojen sydämentahdistimena”. Stimulaatiossa johdetaan elektrodien välityksellä korkeataajuista virtaa potilaan aivoihin halutulle kohdealueelle, joka saa aikaan toivotun vasteen. Vaste esimerkiksi Parkinsonin taudin kohdalla on vapinan merkittävä väheneminen tai loppuminen. DBS-hoidolla pyritään usein säätelemään tai hillitsemään hyperaktiivista, synkronoitua tai liian vähäistä neurosignalointia. Yleisimpiä syväaivostimulaation hoitokohteita ovat Parkinsonin tauti, epilepsia sekä Dystonia. DBS-hoidon tehokkuutta on kuitenkin tutkittu myös masennuksen, syömishäiriön, Touretten syndrooman sekä esimerkiksi pakko-oireisen häiriön (OCD) hoidossa. Yhteistä kaikille hoitomuodoille on pyrkimys säädellä välittäjäaineen, esimerkiksi dopamiinin määrää, siitä johtuvaa neuronien välistä signalointia ja sen aktiivisuutta potilaalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Virtanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/