University of Oulu

”Työhön Punalipun puolesta!” : Punalippu-lehti työläislapsuuden ihanteen luojana 1923–1930

Saved in:
Author: Pääkkönen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206193018
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pääkkönen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Kylli, Ritva
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee työläislapsen ihanteen rakentamista Punalippu-lehdessä vuosina 1923 ja 1925–1930. Tutkielmassa tarkastellaan ihanteelliseksi esitettyä lapsuutta kertomuksien ja annettujen esikuvien avulla. Tarkastelussa on myös ihanteen muutos ja sukupuolen vaikutus ihanteeseen. Punalippu oli laitavasemmiston lastenlehti, jonka tarkoitus oli saattaa lapset omaan aatepiiriin ja taistella koulujen porvarillista maailmaa vastaan. Lapsista, lehden lukijoista, oli tarkoitus tulla tulevaisuuden luokkataistelijoita.

Tutkielman pääasiallisena metodina on ollut lähiluku. Lähiluvun avulla on ollut mahdollista tarkastella lähemmin työläislapsen ihannetta, ihanteen muutosta ja sen sukupuolittuneisuutta. Tutkielmassa osoitetaan, että työläislapsen ihanteessa oli monia aikanaan laajasti lapsuuteen miellettyjä ihanteita, kuten työteliäisyys sekä kiinnostus ajan ilmiöihin ja yhteiskuntaan. Myös koulutuksen arvostus oli selkeä teema työläislapsen ihanteessa, mutta porvarillisesta ihanteesta poiketen koulutus ymmärrettiin mahdollisuudeksi saada oppia myöhempään luokkataisteluun. Lehti korosti lasten osallisuutta taistelussa aatteen puolesta esimerkiksi levittämällä Punalippu-lehteä. Isänmaallisuus ja uskonto olivat teemoja, joista lehden luomassa ihanteessa haluttiin päästä eroon. Lukijoiden annettiin ymmärtää, että uskonto oli porvarien keino hallita hankalina pitämiään työläisiä. Isänmaata ei myöskään lehden mukaan työläisillä ollut. Aineistosta voidaan kuitenkin huomata, että sosialismi ja työväenliike ilmenivät lehden retoriikassa varsin samalla tavoin kuin isänmaa porvarillisessa retoriikassa.

Tutkielma osoittaa, että lapsuus oli 1920-luvulla monella tapaa poliittista ja lapset huomioitiin osana aatetta eikä heitä haluttu jättää koulun vääräksi määritellyn arvomaailman piiriin. Työläislapsen ihanne erosi porvarillisesta ihanteesta aatteellisissa ja arvoihin liittyneissä kysymyksissä, mutta yhtäläisyyksiä oli luonteenpiirteisiin liittyvissä seikoissa. Työläispojat esitettiin neuvokkaina, rohkeina ja reippaina, mikä vastasi aikakauden ihannekuvaa porvaristoon kuuluvista pojista. Työläistytön ihanne muuttui tarkasteluajanjaksolla poikaihannetta enemmän. Tyttöihanne muuttui alun neuvokkaasta ja toimeliaasta tytöstä enemmän sivusta seuraavaksi aatteelliseksi kertojaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Pääkkönen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.