University of Oulu

”Vähiten huono ehdokkaista” : Yhdysvaltojen Kabulin suurlähetystön välittämä kuva Hamid Karzaista ja Afganistanin hallinnosta Afganistanin presidentinvaalien aikan vuonna 2009

Saved in:
Author: Konu, Mariliisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206193023
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Konu, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Oinas-Kukkonen, Henry
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Yhdysvaltojen Kabulin suurlähetystön välittämää kuva Hamid Karzaista ja hänen hallinnostaan Afganistanin presidentinvaalien aikana vuonna 2009. Tutkimukseni pääaineistona ovat Wikileaks-sivuston marraskuussa 2010 julkaisemat salaiset diplomaattiset asiakirjat. Asiakirjat lähetettiin sähkeen muodossa eteenpäin Yhdysvaltain hallinnolle. Tutkimuksessani aineisto koostuu Yhdysvaltain Kabulin suurlähetystön asiakirjoista. Ajallisesti tutkimukseni keskittyy presidentinvaalikampanjaan sekä vaalipäivän jälkeiseen aikaan aina vaalituloksen ratkeamiseen saakka.

Tarkastelin tutkimuksessani aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, millaista kanssakäymistä Yhdysvaltain suurlähetystön ja Afganistanin poliittisen hallinnon välillä oli presidentinvaalien aikana. Erityisesti keskityin istuvan presidentin ja vaaleissa ehdokkaana olleen Hamid Karzain ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin.

Vuoden 2009 Afganistanin presidentinvaalit merkitsivät Yhdysvalloille paljon. Se oli tullut maahan yhdessä kansainvälisen liittouman joukkojen kanssa vuonna 2001 tuhotakseen taliban-hallinnon ja löytääkseen syyskuun 11. päivän terrori-iskusta syytetyn Osama Bin Ladenin. Yhdysvaltain ja kansainvälisen liittouman yhteinen tehtävä Afganistanin olojen vakauttamiseksi osoittautui kuitenkin pidemmäksi prosessiksi kuin oli kuviteltu. Presidentinvaaleista 2009 odotettiin ensimmäisiä Afganistanin itse järjestämiä demokraattisia vaaleja, joiden lopputuloksena maan hallinnolliset rakenteet olisivat vakaammalla pohjalla ja Yhdysvallat liittolaisineen voisivat irrottautua tehtävästään Afganistanissa.

Läpi vaalien Yhdysvaltain suurlähetystön edustajat tapasivat Karzaita ja muita Afganistanin poliittisen hallinnon toimijoita. Yhdysvallat pyrki tuomaan ilmi omia toiveitaan vaalien ja ylipäänsä maan hallinnollisten rakenteiden luomisen suhteen. Lähetystön edustajat käyttivät paljon aikaa presidentinvaalien ehdokkaiden tapaamisiin sekä tapaamisten analysointiin. Yhdysvalloille oli myös ehdottoman tärkeää tulla nähdyksi puolueettomana vaalien suhteen. Tätä asiaa he korostivat kaikille vaalien afganistanilaisille osapuolille.

Aineistostani perusteella Yhdysvallat pyrki ohjailemaan afganistanilaisia poliitikoita puheillaan. Tapaamiset saattoivat olla toisinaan hyvinkin kiivaita, erityisesti Karzain kanssa. Samalla Yhdysvalloille oli kuitenkin erittäin tärkeää olla hyvissä väleissä hänen kanssaan, koska häntä pidettiin läpi vaaliprosessin todennäköisenä voittajana. Myös muiden ehdokkaiden kanssa haluttiin olla tiiviissä kanssakäymisessä, jotta Yhdysvaltain puolueettomuutta ei voitaisi kyseenalaistaa. Tapaamiset olivat usein kiivaita erilaisten syytösten läpikäymistä mutta myös yhteistä tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottelua Afganistanin tilanteen suhteen.

Vaaliprosessin aikana tietyt teemat korostuivat Yhdysvaltain puolelta. Puolueettomuus oli ehdottoman tärkeää, koska Yhdysvallat koki, että vain olemalla tasapuolinen poliittinen tilanne pysyisi vakaana. Puolueettomuus on myös demokratian kantava voima, ja demokratiaa yritettiin saada ajatuksena läpi afgaanipoliitikoiden ajatuksissa. Yhdysvallat halusi vaalien olevan läpinäkyvä ja tasapainoinen prosessi, josta myös Afganistanin kansa saisi uskoa maan tulevaisuuteen. Korruptiota pidettiin pahana ongelmana ja teemana se toistuikin läpi vaalien ehdokkaiden syyttäessä toisiaan.

Vaalien sekavuus muun muassa ehdokkaiden keskinäisen riitelyn vuoksi näkyi sähkeissä suurlähetystön turhautumisena. He näkivät useissa ehdokkaissa poliittista potentiaalia, mutta kokivat myös usean ehdokkaan olevan poliittisesti täysin epäpäteviä.

Yhdysvallat ei saanut vaaleista toivomaansa lopputulosta. Vaaliprosessi oli varsinkin loppuvaiheessa sekava ja erityisesti ehdokkaiden korruptiosyytökset toisiaan kohtaan antoivat vaaleille negatiivisen leiman. Yhdysvaltain suurlähetystö oli toivonut ehdokkaiden lähestyvän vaaleja paremmilla poliittisilla vaaliohjelmilla, joiden pohjalta maan tulevaisuuden visiointi ja rakentaminen olisi onnistunut heidän näkemyksensä mukaan helpommin. Yhdysvallat koki koko oman arvovaltansa olevan vaaleissa erityisesti tarkastelun kohteena, niin kansainvälisen liittouman kuin myös kotimaan silmissä. Vaaleista oli odotettu Yhdysvaltain taholta enemmän kuin mitä lopputulos oli.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mariliisa Konu, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/