University of Oulu

“You must admit I have a right to live in a pigsty if I want” : comparing Howl’s character between the book and the film versions of Howl’s Moving Castle

Saved in:
Author: Määttä, Millamari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203054
Language: English
Published: Oulu : M. Määttä, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis studies Howl’s character in comparison between the book and the film version of Howl’s Moving Castle. The original novel was written by Diana Wynne Jones, and it was first published in 1986. The anime film of the same name that came out in 2004 is an adaptation based on Jones’s work, and it was directed by Hayao Miyazaki. Comparative method is applied in the analysis, while focusing on aspects such as character’s appearance, background, and personality. Both versions offer different aspects to discuss, and in the book section, the analysis is supported by the traditions in both fantastic literature and Jones’s writing, whereas adaptation theory is applied to some extent in the discussion of the film and the character that is represented there.

The analysis shows that there are similarities in the overall storyline of Howl’s character, as well as in his personality and appearance. Both characters have made a contract with the fire demon Calcifer, but the way the contract affects their overall character is portrayed differently. In the book, Howl’s contract and the curse serve as a secondary plotline and as the basis for his character development, whereas in the film, the contract reflects the slow decline of his humanity. Moreover, in the film Howl’s transformations play a crucial role in his overall story, which in turn has gone through thematic changes in the process of adaptation — Howl’s character is greatly affected by the aspect of war in the film version.

”Kai sinunkin on myönnettävä, että saan asua sikolätissä jos haluan” : Howlin hahmo vertailussa Liikkuvan linnan kirja- ja elokuvaversion välillä

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tarkastelee Howlin hahmoa, vertaillen keskenään Liikkuvan linnan kirja- ja elokuvaversiota. Alkuperäisen romaanin on kirjoittanut Diana Wynne Jones, ja se on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1986. Samanniminen anime-elokuva ilmestyi vuonna 2004. Elokuva on adaptaatio, joka perustuu Jonesin teokseen, ja sen on ohjannut Hayao Miyazaki. Analyysissä sovelletaan vertailevaa metodia, keskittyen esimerkiksi hahmon ulkonäköön, taustaan, sekä persoonallisuuteen. Molemmat versiot tarjoavat erilaisia näkökulmia analyysille, ja kirjaversion analyysin tukena hyödynnetään näkemyksiä fantasiakirjallisuuden piirteistä sekä Jonesille ominaisesta tavasta kirjoittaa fantasiaa. Elokuvaversion ja siinä esiintyvän hahmon analyysissä sovelletaan adaptaatioteoriaa.

Analyysi osoittaa, että samanlaisuuksia esiintyy molempien versioiden välillä, olipa sitten kyse Howlin hahmon tarinasta, hänen ulkonäöstään, tai persoonallisuudestaan. Molemmissa versioissa Howl on tehnyt sopimuksen tulidemoni Calciferin kanssa, mutta miten tämä sopimus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hahmoon, on esitetty eri tavalla. Kirjassa Howlin sopimus ja kirous vaikuttavat toissijaisena juonikuviona sekä pohjana hahmonkehitykselle, kun taas elokuvassa se heijastaa hänen ihmisyytensä menettämistä. Elokuvassa Howlin muodonmuutokset ovat keskeisessä osassa hänen tarinassaan, joka taas on käynyt läpi temaattisia muutoksia adaptaatioprosessin tuloksena — sota-aspekti vaikuttaa voimakkaasti Howlin hahmoon.

Suomenkielisen otsikon lainauksen käännös: Ville Viitanen

see all

Subjects:
Copyright information: © Millamari Määttä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.