University of Oulu

Videopelien ja pelillistämisen vaikutukset opetukseen ja opiskelumotivaatioon

Saved in:
Author: Lämsä, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203056
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lämsä, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Videopelien pelaaminen vapaa-ajalla on lisääntynyt vuosien aikana, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Monet kuitenkin paheksuvat sitä määrää mitä pelien pelaamiseen käytetään, vaikka pelit voivatkin sisältää monia tapoja, joilla lapset ja nuoret voivat oppia asioita viihdyttävällä tavalla. Mutta onko videopelejä mahdollista hyödyntää myös kouluopetuksessa?

Tämän tutkielman tarkoitus oli kirjallisuuskatsauksen kautta tutkia, miten opetuspelien ja pelillistämisen käyttö opetustarkoituksessa vaikuttaa opetukseen sekä opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Tutkielmaa varten käytetty aineisto koostuu aiemmin tästä aiheesta tehdyistä alan tutkimuksista. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena huomataan, että suuri osa aiempien tutkimusten tuloksista osoittaa myönteistä suhtautumista pelien ja pelillistämisen opetuskäyttöön. Tutkimusten tulokset viittaavat myös siihen, että pelien ja pelielementtien hyödyntäminen johtaa usein opiskelumotivaation ja keskittymiskyvyn paranemiseen opiskelijoiden keskuudessa. Muutamat tutkimukset kuitenkin osoittivat, että jotkut saattavat kokea pelillistämisen tuomat muutokset epämotivoiviksi. Tutkielman lopussa nostetaan esille vielä joitakin kirjallisuuskatsauksesta esiintyneitä huomioita sekä esitetään jatkotutkimusideoita aiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lämsä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/