University of Oulu

Ikäjakaantuneen kasvumallin optimaalisesta kontrollista

Saved in:
Author: Heikkilä, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213089
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Heikkilä, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laitinen, Erkki
Reviewer: Leinonen, Marko
Laitinen, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Kautta aikain, ihmiset ovat pyrkineet optimoimaan toimintaansa. Oli kyse sitten kylvämisestä, rakentamisesta tai vaikka sodankäynnistä. Alkuun menetelmät eivät ole olleet hyvin tieteellisiä, turvautuen uskomuksiin, rituaaleihin tai nyrkkisääntöihin. Kuitenkin matemaattisen ymmärryksen kasvaessa, matematiikkaa alettiin käyttämään optimoinnin rakentamiseen. Nykypäivänä optimointi on hyvin tärkeässä asemassa teollisuudessa, fysiikassa, markkinoilla, lääketieteessä, matematiikassa ynnä muualla.

Tutkielmassa tarkastellaan ikäjakaantuneen kasvumallin optimaalista kontrollia: mikä se on, sen merkitys ja miten se määritellään. Aluksi esitellään hieman optimointia yleisesti, sekä tutkielmaa varten käytettyä ohjelmaa, MATLAB:ia. Tämän jälkeen määritellään tutkielman kannalta tärkeitä määritelmiä ja käydään läpi ikäjakaantuneeseen kasvumalliin liittyvää teoriaa. Lopuksi tutkitaan ikäjakautuneen populaation optimaalista kontrollia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Heikkilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/