University of Oulu

Lainat lukion matematiikassa

Saved in:
Author: Mäkelä, Manu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213102
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkelä, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Myllylä, Kari
Reviewer: Salmi, Pekka
Myllylä, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tässä didaktisessa pro gradu -tutkielmassa tarkoitus on luoda lukion matematiikan oppimateriaalia talousmatematiikan moduuleihin MAB7 ja MAA9. Näiden kahden koodin takana on sama kurssi, lyhyelle ja pitkälle matematiikalle on vain oma koodinsa. Materiaalin tulee siis sopia sekä lyhyeen, että pitkään matematiikkaan, joka luo omat haasteensa.

Tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, missä halutaan luoda avoimia, kaikille saatavilla olevia ilmaisia oppimateriaaleja. Projektiryhmä sai aiheeksi lukion talousmatematiikan, mistä jaettiin osuudet ryhmäläisille. Tämän pro gradu -tutkielman aiheeksi valikoitui lainat. Oppikirjan eri osuudet tehdään täysin erillään, mutta joistakin yhteisistä tavoitteista kuitenkin sovittiin artikkeleiden Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula sekä Collaborative Learning in Mathematics inspiroimana. Tämä pro gradu -tutkielma koostuu oppimateriaalista, opettajan oppaasta sekä perusteluosasta, jossa perustellaan oppimateriaalissa tehdyt valinnat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Manu Mäkelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/