University of Oulu

Betonisten seinäelementtien algoritmiavusteinen detaljointi

Saved in:
Author: Tyni, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213106
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tyni, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niemi, Antti
Reviewer: Niemi, Antti
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena on tutkia seinäelementtien mallintamisen tehostamista algoritmiavusteisen suunnittelun avulla. Työssä tutkitaan, miten seinäelementtien detaljointeja voidaan algoritmien avulla mallintaa sekä miten tarkasti ja luotettavasti mallintamista voidaan algoritmien avulla tehdä. Algoritmiavusteista mallintamista tutkitaan sandwich-ulkoseinäelementtien avulla. Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kirjallisuustutkimusta ja tapaustutkimusta.

Kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi elementtisuunnittelun taustaa tietomallintamisen näkökulmasta, seinäelementtien suunnitteluprosessia, sandwich-elementtien toimintaa ja niissä käytettäviä liitos- ja varusteluosia. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi seinäelementtien tietomallintamista, käytettävien liitos- ja varusteluosien tietomallintamista sekä algoritmiavusteisen suunnittelun teoriaa ja käytettäviä ohjelmistoja.

Tapaustutkimuksessa luodaan algoritmeja sandwich-elementeissä käytettävien liitos- ja varusteluosien mallintamiseen algoritmiavusteisesti. Luotuja algoritmeja testataan jo toteutuneeseen asuinkerrostalokohteeseen. Tietomallinnusohjelmistona tutkimuksessa käytetään Tekla Structures -ohjelmistoa, algoritmiseen suunnitteluun Rhinoceros 3D -ohjelmistoa ja sen Grasshopper -lisäosaa sekä Grasshopperin ja Tekla Structuresin linkittävää Grasshopper-Tekla Live Link -lisäosaa.

Tutkimuksen tuloksena saatiin luotua toimivia mallinnusalgoritmeja työssä tutkittujen liitos- ja varusteluosien mallintamiseen sekä tutkittua algoritmiavusteisen mallintamisen toimivuutta seinäelementtien detaljoinnissa. Algoritmiavusteisella suunnittelulla saadaan tehostettua seinäelementtien mallintamista — algoritmien käyttö nopeuttaa elementtien detaljoimista manuaalisen työn ja mallintamiseen käytettävän ajan vähentymisellä. Algoritmiavusteinen mallintaminen on toimiva mallinnustapa ja algoritmien avulla pystytään mallintamaan yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin perinteisellä tietomallintamisella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Tyni, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.