University of Oulu

FEM-laskennan hyödyntäminen puisen tilaelementtikerrostalon stabiliteetin laskennassa

Saved in:
Author: Tervonen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.2 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213108
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tervonen, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niemi, Antti
Reviewer: Niemi, Antti
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena ja tavoitteena on tarkastella 8-kerroksisen puisen tilaelementtikerrostalon rakenteellista toimivuutta sekä jäykistysmitoitusta FEM-laskentaa käyttäen. Työssä on lähdetty etsimään ratkaisua ongelmaan, että onko mahdollista rakentaa korkeaa puurankarunkoista kerrostaloa Lehto Group Oyj:n puutilaelementeillä, jossa jäykistävinä rakenteina toimivat kipsilevyt.

Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty FEM-laskentaa ja ohjelmistona Strusoftin FEM-design -laskentaohjelmistoa. Lähtötiedot, jotka FEM-ohjelmaan syötetään, on laskettu Eurokoodin mitoitusperusteiden mukaisesti. FEM-laskentamallin tuloksia tarkastellaan muun muassa Finnwood -laskentaohjelman avulla.

Työssä suurimmaksi sallituksi vaakasiirtymäksi on määritetty H/300, jonka täytyy toteutua käyttörajatilamitoituksessa. FEM-laskentamallin analysoinnin perusteella maksimivaakasiirtymä rakennuksessa ei ylity sallittua arvoa.

Murtorajatilassa tilaelementin seinärakenteisiin syntyvät puristavat viivakuormat kasvavat hallitsemattoman suuriksi. Myös nurkkapilareihin kohdistuvat puristuskuormat ylittävä liimapuupilarin kapasiteetin. Vetopuolen kuormat pysyvät puolestaan maltillisina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Tervonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/