University of Oulu

Puettavat lähi-infrapunaspektroskopialaitteet aivotutkimuksen tarpeisiin

Saved in:
Author: Luukkonen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223129
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Luukkonen, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Myllylä, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutustutaan toiminnalliseen lähi-infrapunaspektroskopiaan eli fNIRS:iin ja sitä hyödyntäviin nykyaikaisiin laitteisiin aivotutkimuksessa. Työ aloitetaan yleiskatsauksella fNIRS-tekniikkaan ja siihen, kuinka se vertautuu yleisimpiin aivojen kuvantamistekniikoihin. Tätä seuraavassa teoriaosuudessa pureudutaan lyhyesti lähi-infrapunaspektroskopian perusteisiin, mittausperiaatteisiin, mittausmenetelmiin, laitekomponentteihin ja sovelluskohteisiin.

Pääosassa työtä kuitenkin esitellään fNIRS-laitteita, joista 12 on viimeaikaisessa kirjallisuudessa julkaistuja. Laitteiden tärkeimpiä ominaisuuksia nostetaan esille ja vertaillaan taulukoiden avulla. Tämän jälkeen esitellään kolme testiprotokollaa, joita yleisesti käytetään fNIRS-laitteen testaamisessa.

Wearable Near-infrared Spectroscopy Devices for brain research

Abstract

This work introduces functional near-infrared spectroscopy, i.e., fNIRS, and devices that use this technique for brain monitoring. The work begins with an overview of the fNIRS and compares it with other brain imaging techniques. The following theory section covers, in brief, fNIRS fundamentals, measurement principles, measurement methods, device components, and applications.

The main part of the work, however, focuses on presenting 12 wearable fNIRS devices published in recent literature. The most important features of the devices are highlighted and compared with the help of tables. Furthermore, there are three test protocols presented that are commonly used in NIRS device testing.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Luukkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/